BRÜKSEL'DE ETUC KADIN KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK

04 Mayıs 2018 18:48, Komite Etkinlikleri


BRÜKSEL'DE ETUC KADIN KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK


Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC)Kadın Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.


Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Kadın Komitesi toplantısı 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya konfederasyonumuz Hak-İş'i temsilen ETUC kadın komitesi başkan yardımcılığını yürüten uluslararası ilişkiler uzmanımız Pınar Özcan katıldı. 

Kadın Komitesi toplantısı İş ve aile Yaşamına ilişkin direktif, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ilişkin değerlendirme, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Eğitim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 2018 Ekonomik durum raporu, Cinsiyete dayalı ücret farkı, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) kadınlara yönelik gelişmeler, Daimi komitelere ilişkin bilgilendirme, AB dönem başkanlıklarına ilişkin bilgilendirme ve ETUC cinsiyet eşitliği raporu sonuçlarının paylaşılması gündem başlıklarını görüştü.

Toplantıda aynı zamanda Kadın komitesi yönetim kurulu için bir seçim gerçekleştirildi. 

21 farklı ülkeden 46 kadın komite üyesinin katıldığı toplantının ilk bölümünde ETUC Kadın Komitesi Başkanı Gloria Mills toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yaptı. 

Toplantıda gündemin ve bir önceki toplantı tutanakların onayını ardından Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu ETUC Konfederasyon Sekreteri Monserrat Mir Roca cinsiyet eşitliğine ilişkin gelişmeler ve ETUC kadın komitesi yönetiminin katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler verdi. 

İkinci bölümde ETUC iletişim Koordinatörü Daniele Melli "2018 Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan "İş ve aile yaşamı direktifine evet" kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Üyelerin kullandığı görsellere ilişkin ve kampanyaya ilişkin bilgi veren Danielli Melli, Kampanya sloganı ve resmini sosyal medya ve web sitelerinde kullanarak destek verenlere teşekkür etti. Hak-İş Konfederasyonu ve üye sendikaların ve fabrikalardaki üyelerin resimleri ekranda katılımcılarla paylaşıldı. 

Bu bölümde söz alan Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Özcan, Hak-İş ve bağlı sendikalarının kampanyaya geniş bir katılımla desteklediğini aynı zamanda 20000 aşkın üye ile dünyada bir ilk gerçekleştirerek kadınlar gününü kutladıklarına ilişkin bilgi verdi. 

Daniele Mellinin ardından AB girişimleri ve iş yaşam dengesi direktifine ilişkin ETUC Cinsiyet Eşitliği Danışmanı Cincia Sechi bilgiler verdi. 

Ulusal desteğin önemine vurgu yapan Sechi, direktifin hayata geçmesi için bazı ülkelerin sıkıntılı olduğunu ve ülke düzeyinde destek verilmesi gerektiğini belirtti.

İlk günün sonunda Kadın komitesi başkan yardımcısı olarak görev süresini tamamlayan Bulgaristan CITUB Temsilcisi Ekaterina Yordonava’nın yerine aday olan halen yönetim kurulu üyesi İtalya CISL Konfederasyonu temsilcisi Rosanna Ruscitto kadın komitesi yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Joa Bergold ve Rosanna Ruscittonun yerine ise DGB temsilcisi Annika Würshen ve Anja Lahermaa kendilerini tanıttı. 

İkinci günün ilk bölümünün moderatörlüğünü Kadın komitesi Yönetim kurulu üyesi Patrica Biard yaptı. İlk olarak ETUC tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 2018 ETUC Cinsiyet eşitliği Anketi sonuçlarına ilişkin Uzman Lionel Fulton sunum gerçekleştirdi.

Bu yılki ankete 43 ülkeden ve 89 üye konfederasyondan 24 ülke ve 33 konfederasyonun cevap verdiğini belirten Fulton, kadın üye sayısının %46,5 olduğunu, En yüksek kadın üyeye sahip ülkenin %77 kadın üye sayısıyla STTK Finlandiya,  en düşük kadın üye sayısına sahip ülkenin %20 üye sayısıyla GWU Malta olduğunu söyledi.  Liderlik pozisyonlarında ise 25.6 Kadın, 74.4 erkek lider olduğunun altı çizildi. 23 Konfederasyon kadın komitesi oluşumları olduğunu belirtti.

Bu yılki anketin konusu olan genç kadınlara ilişkin bilgiler paylaşan Fulton

Sendikalarda genç üye oranının istihdam oranıyla aynı paralelde olmadığını, Genç kadınların genç erkekler kadar sendikalara katılmaya istekli göründüklerini söyledi.  Daha iyi eğitim performansına rağmen genç kadınların genç erkeklerden daha az istihdam edildiğinin altını çizen Fulton Genç üye oranının kimi konfederasyonlarda 29 iken kimilerinde 35 kabul edilmesinin değerlendirmeyi zorlaştırdığını ifade etti. Ortalama genç üye sayısısın %14.3 olduğunu en yüksek genç üyeye sahip sendikanın Bulgaristan CITUB, En az genç üyeye sahip sendikanın ise %3.5 ile Letonya olduğunu belirtti. 

Fultonun ardından ETUC Gençlik Komitesi Başkanı Victoria Nagy bir konuşma yaptı. Anket sonuçlarını değerlendiren Nagy, kendisinin ilk seçilen kadın başkan olduğunu, gençlerin staj bitiminden sonra istihdamda sürekli olabilmeleri konusunda yaşadıkları zorluklardan bahsetti. 

Pınar Özcan Türkiye’nin düşük üye sayısına sahip ülkelerden biri olarak görünmesine rağmen Hak-İş konfederasyonunun 2005 yılında %5'lerde olan kadın üye sayısını %25'lere taşıdığını kadın üye sayısının arttırılması için Hak-İş’in kadınların sendikal harekete katılımının arttırılması projesini başarıyla tamamladığını Hak-İşin bu konudaki çalışmaları sayesinde önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Ayrıca Hak-İş ve bağlı sendikalarının kadınlara yönelik projelerine ilişkin bilgiler verdi.  

Toplantının öğle arasında gizli oy yöntemiyle seçim yapıldı. Yapılan seçimlerde tüm adaylar delegelerden tam oy ile seçildi.

Toplantının öğleden sonraki bölümünün moderatörlüğünü Pınar Özcan gerçekleştirdi. Özcan, Kadın komite üyelerinin atandığı komitelere ilişkin bilgiler verdi ve kuralları katılımcılarla paylaştı.Avrupa İşçi Sendikaları Eğitim Enstitüsü (ETUI) tarafından ekonomik verilere ve Avrupa’da çalışma hayatına ilişkin araştırma sonuçları ETUI kıdemli uzmanı Sotiria Theodoropoulou tarafından katılımcılarla paylaşıldı. 

Sotiria Theodoropoulou’nun ardından ITUC Cinsiyet eşitliği direktörü Chidi King ITUC tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bilgi verdi. 

Toplantının son bölümünde ise AB konseyi başkanlık dönemindeki gelişmeler  Bulgaristan, Avusturya, Romanya ve Yunanistan’dan katılan kadın komite üyeleri tarafından paylaşıldı. 

Toplantı iş ve aile yaşam dengesi direktifine yönelik kampanyaya destek vermek üzere resim çekilmesinin ardından son buldu


HABERE AİT GÖRSELLER :

04 Mayıs 2018 18:48, Komite Etkinlikleri


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu