YILDIZ, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN TEKİRDAĞ EĞİTİMİNE KATILDI

11 Ekim 2018 18:06, Komite Etkinlikleri


YILDIZ, YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN TEKİRDAĞ EĞİTİMİNE KATILDI


HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, 11 Ekim 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin eğitimine katıldı.

Toplantıya,  Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Aydın, Medya-İş Sendikası Genel Sekreteri Sezai Ballı, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın il başkanları, şube kurul yöneticileri, komite başkanları ve basın mensupları katıldı.

Eğitim toplantısına HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Zengin, Proje Uzmanları Elif Yıldırım, Mert Tezer, eğitimciler Dr. Nuran Halise Belet, Dr. Neşe Yıldız, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren ve Rahim Aladağ katıldı.

“HAK-İŞ, Türk ve Dünya Sendikal Hareketinin Değerli ve Saygın Bir Üyesidir”

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50 yıla yakın bir süredir ilkeli, kararlı ve onurlu sendikal hareketi devam ettirdiğini, birçok ilki geliştirdiğini ve devamlı daha ileriye gittiğini belirterek, “HAK-İŞ, Türk ve dünya sendikal hareketinin değerli ve saygın bir üyesidir” dedi.

“HAK-İŞ, Edirne’den Kars’a Kadar Emek ve Gönül Bağı Kurmuştur”

HAK-İŞ’in 1976 yılından günümüze kadar çok zor süreçleri atlatarak geldiğini anımsatan Yıldız “HAK-İŞ milli ve manevi değerlere sahip çıkmış, yerel ile küreseli birleştirmeyi başarmış ve bugün takdir edilen bir yapıya kavuşmuştur” diye konuştu.

HAK-İŞ’in faaliyetleri, sosyal diyalog mekanizmalarındaki temsiliyeti ve kanun yapma süreçlerindeki aktif rolüne değinen Yıldız, Ekim ayında gerçekleştirilecek Kuruluş yıldönümü etkinliklerinden bahsederek, “Bütün emekçileri HAK-İŞ’te örgütlenmeye davet ediyoruz. Kalpten kalbe bir mücadeleyi birlikte geliştiriyoruz. HAK-İŞ, Edirne’den Kars’a kadar emek ve gönül bağı kurmuştur” ifadelerini kullandı.

Yıldız, HAK-İŞ’in AB, G20 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası arenadaki aktif ve etkin rolü konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ’in kadın konusundaki çalışmalarını anlatan Yıldız, “HAK-İŞ, kadın konusunda büyük bir atılım yapmıştır. Bütün süreçlere hitap etmekle birlikte, pozitif düşünceyle kadın konusuna eğilim gösteriyoruz. Kadın üyelerimizi, yöneticilerimizi güçlendirmek için eğitimlere ağırlık veriyoruz. Çünkü eğitimin önemli bir argüman olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Yıldız, konuşmasının sonunda tüm katılımcılara eğitimden üst düzeyde fayda sağlamaları temennisinde bulundu.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin proje kapsamında 5’inci eğitim için  Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunduklarını belirterek, “Kadınların çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar var. Bu sorunların çözümü için kadınlarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. HAK-İŞ, yıllardan beri önemli etkin projeleri ve faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

Kadın komitesi faaliyetlerinin, faaliyetten öteye geçerek artık zirvesel boyutlarda gerçekleştirildiğine dikkati çeken Zengin, “Bu faaliyetlere sadece kadınlar değil erkekler de yoğun bir katılım gösteriyor” dedi.

Zengin, eğitimlere büyük önem verdiklerini ve eğitimlerden heyecan duyduklarını belirtti ve “İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için alanında uzman hocalarımızla çalışıyor, üyelerimiz için en güzelini en faydalısını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

HAK-İŞ Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Aydın da 2 gün boyunca devam edecek olan eğitimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından projenin modül eğitimlerine geçildi.

Birinci günün ilk eğitimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci hoca tarafından katılımcılara, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı, Kapsamı ve Mobbing” konusunda eğitim verildi. Dr. Nuran Halise Belet, eğitim sonunda katılımcıların kendisine yönelttiği soruları cevaplandırarak eğitimini tamamladı.

Birinci günün ikinci eğitim ise, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından “Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar” konusunda verildi. Dr. Öğretim Üyesi Neşe Yıldız eğitiminde; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında olduğunu, bu çerçevede kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerden ve tavsiye kararlarının kabul edildiğini, G20 kapsamında cinsiyet eşitliği çalışmalarının var olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı, ILO, BM, AB gibi uluslararası kuruluşların toplumsal cinsiyet alanındaki sorunlarını, antlaşmalarını, sözleşmelerini, bildirgelerini, tavsiye kararlarını, Strateji Belgeleri’ni, Eylem Planları’nı katılımcılara aktardı. Yıldız, eğitim sonunda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak eğitimini tamamlamıştır.

Günün üçüncü eğitimi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından "Toplu İş Sözleşmelerinde Müzakere Teknikleri" konusunda yapıldı. Katılımcılar işyerlerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Doç.Dr.Mehmet Merve Özaydın tüm soruları titizlikle cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi.

Günün dördüncü eğitimi ise, Hizmet-İş Sendikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından “Çalışma Yaşamındaki Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar” hakkında verildi. Katılımcılar işyerlerinde yaşadıkları gerek doğum izinleri gerek fazla çalışma süreleri gibi konularda karşılaştıları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Avukat Kiraz Bilge Akçomak Süren tüm soruları titizlikle cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi.

Günün son eğitimi “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” konu başlığındaki,  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından gerçekleştirildi. Eğitim sunumunda, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında yaşanan sıkıntılara ve çözüm önerilerini anlatan Özaydın, Türkiye’deki kadın profiline ilişkin bilgileri de katılımcılara aktardı.

Toplu fotoğraf çekimin ardından birinci günün eğitimi tamamlandı.

İkinci günün ilk eğitimi ise; HAK-İŞ Uzmanı Elif Yıldırım tarafından "Sivil Toplum ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili-Aktif Vatandaşlık" konularında gerçekleştirildi. Elif Yıldırım eğitiminde, sivil toplum ve sendikal harekette gönüllü faaliyetlerin önemini, sosyal diyalog kavramını anlattı. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun sendikal mücadeledeki yerini ve önemini, ulusal ve uluslararası sosyal diyalog mekanizmalarında temsil edildiği komiteleri, konseyleri ve kurulları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, HAK-İŞ'in sendikal harekette kadına verdiği değere ve HAK-İŞ'li kadınların yer aldığı sendikalardaki temsil durumlarına değindi.

Günün son eğitimi ise, Kişisel Gelişim Uzmanı Rahim Aladağ tarafından "İletişim Teknikleri" konusunda gerçekleştirildi. Eğitime tüm katılımcılar interaktif bir şekilde katıldılar. Eğitime yoğun ilgi gösteren katılımcılar iletişim teknikleri ve davranış kuralları konusunda kapsamlı bilgiler edindiler. 

Günün sonunda tüm katılımcılara "Katılım Sertifikası" ve çanta hediye edildi.

Sertifika töreninden sonra ise, 2 günlük eğitime katılan tüm katılımcılar ile birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki eğitimler başarıyla tamamlandı.

11 Ekim 2018 18:06, Komite Etkinlikleri


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu