HAK-İŞ KADIN KOMİTE BAŞKANI ZENGİN, 4. ITUC KONGRESİNDE KONUŞTU

06 Aralık 2018 15:56, Komite Etkinlikleri


HAK-İŞ KADIN KOMİTE BAŞKANI ZENGİN, 4. ITUC KONGRESİNDE KONUŞTU
HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, 2-7 Aralık 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’ta gerçekleştirilen 4. ITUC Genel Kurulunda konuştu.

HAK-İŞ’in gerek ulusal gerekse uluslararası arenada çalışma yaşamının aktif ve saygın emekçileri olan kadınlara yakışan bir şekilde etkinlikler gerçekleştirdiğini belirten Zengin, “ITUC’un kadına ve kadın çalışmalarına önem verdiğini biliyor, ITUC-AP, PERC ve ETUC Kadın Komitelerinde aktif çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası arenada etkin bir rol üstlenerek uluslararası alanda kadınlarımıza yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz” dedi.

“HAK-İŞ Olarak Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik Diyoruz”

Kadınların çalışma hayatında daha aktif rol alması ve çalışma hayatının kadın odaklı olarak düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Zengin, “Kadın çalışma oranı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de artışını sürdürmektedir. Son rakamlara bakıldığı zaman kadın çalışma oranı Türkiye’de son 10 yılda yüzde 10 artış göstererek %34,6’ya yükselmiştir. Biz HAK-İŞ olarak kadın çalışma oranının Avrupa seviyeleri olan yüzde 60’lara yükseltilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Doğum izni, süt izni, çocuk bakımı gibi konularda hükümete ve biz sendikacılara daha çok görev düşmektedir. HAK-İŞ olarak fıtratta farklılık haklarda eşitlik diyoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ’in kadın hakları, toplumsal cinsiyet algısı, mobbing, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması konularında üyelerine eğitim verdiğini anlatan Zengin, “HAK-İŞ olarak kadınların sendikal hayatta daha çok var olması için tüm kademelerde delege, temsilci, sendika yönetim-disiplin-denetleme kurullarında görev almaları için sendikal hayatta kadın temsili eğitimi vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Kadına Yönelik Şiddet Kadınlarımızın Acı Bir Gerçeğidir”

Kadınların dünyanın her bölgesinde cinsiyet ayrımcılığı, ücret adaletsizliği ve şiddete maruz kaldığını söyleyen Zengin, “Savaşlardan en çok etkilenen kadınlarımızdır. Kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden kadınlarımızın acı bir gerçeğidir. Kadına yönelik şiddet dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Dünyada her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. HAK-İŞ olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadın ve erkek üyelerimizle ‘Kadına Şiddete Son’ diyerek birlikte ‘Dur’ dedik. Şimdi buradan ITUC delegasyonuna sesleniyorum. Cinsiyet eşitliği için, kadına yönelik şiddete hayır demek için kadın erkek hep birlikte var mısınız?” çağrısında bulundu.

HABERE AİT GÖRSELLER :

06 Aralık 2018 15:56, Komite Etkinlikleri


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu