CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU TOPLANTISINA KATILDIK

15 Şubat 2019 15:03, Komite Etkinlikleri


CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU TOPLANTISINA KATILDIK


Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu tarafından gerçekleştirilen kadınların sorunlarının, iş-aile hayatı uyumlarının, çalışma hayatı ile işgücüne katılma imkânlarının ve fırsatlarının tartışıldığı ‘Kadın Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve Kadın Komitesi Sorumlusu Rabiye Önder katılım sağlamıştır.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin toplantıda şu görüşleri aktarmıştır:

"Kadının çalışma hayatında daha aktif rol alması, aile ve iş hayatı uyumu sorununu doğurmuş ve çözüm yolları arayışı için bizleri zorunlu kılmıştır. Anne, eş, ev hanımı ve iş kadını misyonunu birlikte üstlenen kadının sorun ve sorumluluklarına çözüm bulmak, aile yapısını da güçlendirecektir. Aile konusunda yapılanlar yetersizdir. Oluşturulan söylemler olumsuz cümleler üzerine inşa edilmiş çalışmalarla, olumlu sonuç beklenmektedir. Batıya entegre modern toplumda modern söylemler geliştirmeliyiz. Modern dünyada bizi temsil edecek ifade ya da ifadeler bulmamız gerekiyor. Burada eksiğimiz var. Bu konuda olumlu ve yapıcı söylemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bizim asıl meselemiz kadının çalışma hayatındaki varlığını kabullenip rol ve statüleri zihinlere doğru koyamayışımızdır. Biz gücümüzü ve birlikteliğimizi ortaya koyarsak daha adaletli bir dünyayı birlikte inşaa edebiliriz."

Kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve sosyal taraflardan birçok kişinin atıldığı çalıştayda kadına yönelik sorunlar, çözüm yolları konuşuldu.

HABERE AİT GÖRSELLER :

15 Şubat 2019 15:03, Komite Etkinlikleri


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu