VII. AİLE ŞÛRASI’NA KATILDIK

03 Mayıs 2019 11:35, Komite Etkinlikleri


VII. AİLE ŞÛRASI’NA KATILDIK


Aile politikalarının ve aileye dair sosyal hizmetlerin ulusal ölçekte ele alındığı bir platform oluşturması bakımından önemli bir geleneğe temel teşkil eden Aile Şûralarının yedincisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Aileye Değer, Türkiye’ye Değer” temasıyla 2-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi.

Şura’da kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getirilerek, günümüz ailesinin sorunlarını çok taraflı olarak ele almak ve müzakere etmek için ortak bir zemin sunuldu.

Şûra’da komisyonlar tarafından; 

1. Aile Birliğinin Korunması 

2. Toplumda Çocuk Algısı ve Çocuğun Hayata Hazırlanması 

3. Kadın ve Aile 

4. Engelli ve Yaşlısı ile Büyük Aile 

5. Aileye Yönelik Sosyo-Ekonomik Destek Hizmetleri konuları görüşüldü.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ adına HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin VII. Aile Şûrası’na katılarak “Kadın ve Aile” komisyonunda görüş ve önerilerimizi anlattı.

HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Mayıs 2019 11:35, Komite Etkinlikleri


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu