SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TOPLANTISINA KATILDIK

28 Mayıs 2019 23:32, Komite Etkinlikleri


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TOPLANTISINA KATILDIK

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin 28 Mayıs 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan  Paydaş toplantısına HAK-İŞ'i  temsilen katıldı.

Bilindiği üzere Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı 2018 yılında %33,42 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran kadınlarda %42,15 erkeklerde %29,43’türr. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın en büyük nedenlerinden biri işverenlerin maliyetleri azaltma çabasıdır. İşverenler işletmeyi ayakta tutma noktasında zorluk yaşadığında maliyetleri azaltmak için kayıt dışı işçi çalıştırmayı bir çıkış yolu olarak tercih edebilmektedirler. Bu durum haksız rekabeti de beraberinde getirmektedir. Özellikle rekabet gücü daha az olan, kredi alma konusunda yeterli kaynağa sahip olamayan, toplum baskılarına maruz kalan kadın işverenler bu konuda en büyük sıkıntıyı yaşayan dezavantajlı grup olarak göze çarpmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" Türkiye'nin de arasında bulunduğu 193 ülke tarafından kabul edilmiştir. Herkes için sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işleri yaygınlaştırmak da bu hedefler arasındadır. Bu hedef kapsamında hem girişimci kadınları desteklemek hem de onları rekabete daha dayanıklı hale getirmek, Türkiye’yi girişimci kadın ve istihdam edilen kadın açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için Proje oluşturulmuştur. 

Zengin,söz konusu projenin paydaş toplantısında HAK-İŞ adına katılım sağlayarak görüşlerimizi sunduk.


HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Mayıs 2019 23:32, Komite Etkinlikleri


© 2019 HAK-İŞ Konfederasyonu