MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA MÜLTECİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU PROJESİ


Sözleşme Makamı     : Türkiye Ulusal Ajansı

Proje Süresi         : 24 ay  (1 Eylül 2015 – 31 Ağustos 2017 dönemi)

Proje Bütçesi     :  148.164,00 Euro

Projenin Uygulanacağı Yeri : Ankara, Gaziantep, Kilis, Fransa (Strasburg) ve Almanya’da (Köln)

Projeyi Uygulayacak Kurum ve Kuruluşlar ve Pozisyonları:
1-    HAK-İŞ Konfederasyonu          : Koordinatör Kuruluş / Türkiye
2-    Gazi Üniversitesi            : Yerel Ortak / Türkiye,
3-    IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V.
(Hasene  Derneği            :  1. Ulus Ötesi Ortak / Almanya
4-    COJEP International             :  2. Ulus Ötesi Ortak / Fransa

Proje Hedef Grubu: Bu projeden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanıcılar; Türkiye’de Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere, kamplarda ve kamplar dışında yaşamını sürdüren yaklaşık 2,7 milyon sığınmacıdır.  

Projenin Temel Öncelikleri
1- Dezavantajlı grupların öğrenme süreçlerindeki zorlukların azaltılması
2- Risk grubunda yer alan kişilerin sürekli mesleki eğitime ulaşma imkanlarının artırılması,
3- Sınır ötesi işbirlikleri ve hareketlilik yoluyla kalitenin güçlendirilmesi

Amaç :
Türkiye’de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere, 4,6 milyon mülteci, göçmen, sığınmacı gibi farklı kategoride yer alan mazlum ve mağdur insan yaşamaktadır. Ülkelerindeki huzursuzluk bitmiş olsa bile, bu kitleden en az yarısının Türkiye’de kalıcı olacakları öngörülmektedir.
Bu proje, hedef grubu oluşturan mültecilerin dil, beceri ve kayıtlı çalışma sorunlarına çözüm bulacak niteliktedir.


Proje Faaliyetleri :
1)    Proje kapsamında, 4 adet uluslar ötesi seminer, 3 adet Göç Platformu toplantısı ve  1 sonuç konferansı yapılacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilen faaliyetler şöyledir:

•    Sonuç Konferansı: 18 Mart 2016 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.
•    1. Göç Platformu Toplantısı: 19 Mart 2016 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.

2)    Mesleki Eğitim Programlarının ve Modülleri: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standartları ve yeterlilikleri yayınlanan Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2) ve Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) mesleklerine ilişkin eğitim programları, modülleri ve ders notları oluşturulacaktır. Bu modül ve müfredatları projenin ortağı IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V. (Hasene Derneği) tarafından hazırlanmaktadır. İki aylık mesleki eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Bu alandaki 2 adet ulus ötesi toplantı Almanya’nın Köln kentinde yapılacaktır.           

1. Ulus Ötesi Seminer: 8-9 Eylül  2016 tarihlerinde, projenin Ulus Ötesi Ortağı IGMG Hilfs- und Sozialverein e.V. (Hasene Derneği) ev sahipliğinde Almanya / Köln’de gerçekleştirilmiştir.

3)    Dil Eğitimi Müfredat ve Modüllerinin hazırlanması: Bu modül ve müfredatlar projenin ortağı COJEP International tarafından hazırlanmaktadır. Bu alandaki 2 adet ulus ötesi toplantı, Fransa’nın Strazburg kentinde yapılacaktır.
Her bir meslek için yaklaşık 120 saati teorik 80 saati uygulamalı olmak üzere 200 saatlik ders programları oluşturulacaktır. Mesleki Eğitim Programları Gaziantep ve Kilis'te faaliyet gösteren Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Merkezlerinde 20 mülteci üzerinde test edilecektir.  Eğitim sonunda kursiyerlere MEB sertifikası verilecektir.  

4)    Durum Tespit ve Etki Ölçüm Analizleri: Proje uygulama döneminde, yerel halkın göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara dönük önyargılarının tespit edilmesine ilişkin olarak, Gaziantep ve Kilis illerinde yaşayan 250 vatandaş üzerinde DURUM TESPİT ANALİZİ yapılacaktır.
ETKİ ÖLÇÜM ANALİZİ ise, proje uygulama döneminin sonlarına doğru, Gaziantep ve Kilis illerinde yaşayan 250 vatandaş üzerinde proje faaliyetlerinin yerel düzeyde önyargıların kırılması hususunda doğurduğu etkiyi ölçmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

5) İşveren Eşleştirmeleri: Kursları başarıyla tamamlamış mültecilerin Gaziantep ve Kilis'te turizm ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile Belediyelerin ilgili mesleklerdeki şirketlerinin temsilcileri ile eşleştirilmeleri ile kayıtlı istihdam edilebilirlikleri sağlanacaktır.

6) Politika Belgesi ve Belgesel Film:  40 sayfadan oluşacak ve Sosyal Entegrasyon Rehberi (Social Integration Guide) adını taşıyacak bu belge, basılı ve görsel materyal şeklinde yayınlanacaktır. Bu kapsamda 3.000 adet Sosyal Entegrasyon Rehberi bastırılacaktır ve belgesel film CD'si çoğaltılacaktır.

7) Görünürlük Faaliyetleri: Proje faaliyetleri çerçevesinde bir web sitesi oluşturularak proje partnerlerinin katılacağı sosyal paylaşım ağları (Facebook, Twitter, Instagram) oluşturulacaktır.

Proje uygulama bölgesinde, 10 gün süreyle 20 adet billboard kiralanarak sığınmacıların entegrasyonuna yönelik olarak toplumsal farkındalık artırma çalışması yapılacaktır.

Kurum / Kuruluşun Rolü: HAK-İŞ Konfederasyonu, projenin fikri öncüsü olarak proje hazırlık sürecini yürütmüştür. Yurt içinden ve yurt dışından uygun ortaklar bulan HAK-İŞ, bu projenin uygulanması, raporlanması ve sürdürülmesi aşamasında koordinatör kuruluş sıfatıyla bu projenin hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.

Projenin Sonuçları:
HAK-İŞ’in mülteciler özelinde mesleki eğitim, istihdam ve entegrasyon konusunda kurumsal kapasitesi gelişecektir. Sahada kazanılan en iyi uygulamalar mültecilerin istihdamı ve entegrasyonu için bir model olacaktır.

Proje paydaşı kurum ve kuruşlar, kamp sahalarında ve dışında yaşanan mültecilerin entegrasyonu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak mültecilere yönelik faaliyetler yürütme bilinci kazanacaktır.
Mülteciler gibi mesleki eğitimde özel muamele gerektiren dışlanmış gruplara istihdam odaklı eğitim programı ve modülleri hazırlamak yoluyla mültecilerin entegrasyonuna katkı sunulacaktır.
Projenin temel hedef grubunu oluşturan mülteciler arasından seçilecek 20 kişiye Türkçe eğitimi, oryantasyon, mesleki eğitim, eşleştirme faaliyetleri ile beceri ve istihdam edilebilirlik kazanacaktır. Mültecilere istihdam fırsatı verilmesi yoluyla kayıtlı çalışmalarının önü açılacaktır. Kayıtlı çalışma ile sosyal entegrasyonları sağlanacaktır. Entegrasyonu sağlanmış mültecilerin özgüvenleri artacak ve bölgede huzur tesis edilmiş olacaktır.  
Proje sonuçları İngilizce ve Türkçe bir rapor haline getirilerek 'Sosyal Entegrasyon Rehberi' adı altında çoğaltılacaktır. Söz konusu raporda Suriyeli mültecilerin entegrasyonu konusunda yapılan tüm çalışmalar bir model olarak yansıyacaktır. Ayrıca entegrasyonunu tamamlamış mültecilerin başarı öyküleri raporda yer alacaktır.

Projenin politik boyutta en önemli etkisi; mültecilerin entegrasyonunun eğitim ve istihdam yoluyla yerel düzeyde uygulanabileceğinin kanıtlanacak olmasıdır.
Projenin başarısı bir “başarı öyküsü” şeklinde dizayn edildiğinden proje hedef grubu dışında kalan mülteciler diğer projeler ile gelecekte Türkçe eğitime ve mesleki eğitime yönlendirilerek Türkiye’deki mültecilerin entegrasyonu hızlanacaktır. .
Sonuç olarak; bu projeyle projenin uygulanacağı kentlerde ve ülkelerde Suriyeli mülteciler konusundaki ön yargılarının kırılması ve sosyal entegrasyonu süreçlerine katkı verilecektir.

PROJE YAYINLARI:

YAYINLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu