KADINLAR İÇİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ İŞLER II. DANIŞMA KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK

16 Aralık 2021 17:16, Komite Etkinlikleri


KADINLAR İÇİN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ İŞLER II. DANIŞMA KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK


Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin ve Kadın komitesi Sorumlusu Sevgi Yağmur Açıkalın, 16 Aralık 2021 tarihinde ILO Türkiye Ofisi tarafından gerçekleştirilen Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler II Projesi kapsamında II. Danışma Komitesi Toplantısına katıldı. 

Toplantıda, proje kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşıldı. Türkiye’de insana yakışır koşullar içerisinde çalışan kadınların sayısının artırılması için kamu kuruluşlarının, işçi ve işveren örgütleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurulu oluşturuldu. Danışma Komitesi üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

Kadın Komitesi Başkanımız Zengin, Konfederasyonumuzun kadın konusundaki çalışmaları ile çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi konularında bilgi verdi. Ayrıca çalışma hayatına ilişkin görüş ve önerilerimizi paylaştı. Toplantıda, HAK-İŞ’in yapmış olduğu Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesinin Toplu İş Sözleşmelerine Uyarlanması Çalışmasının tüm konfederasyonlarda uygulanması için ortak çalışma yapılmasına karar verildi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Aralık 2021 17:16, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu