MAHALLİ İDARELERİN ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE DE İLAVE TEDİYE İSTİYORUZ

30 Ocak 2019 17:33, BasınMAHALLİ İDARELERİN ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE DE İLAVE TEDİYE İSTİYORUZ

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri çalışan ve 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile mahalli idarelerin sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan işçilere ilave tediye ödemesi yapıldığını anımsatarak, kapsam dışında bırakılan mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesini istedi. 


Arslan, “İşçiler arasında ayrımcılığa, işyerlerinde çalışma barışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenlemeden vazgeçilmeli, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır” dedi. 


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

 

“696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında/mahalli idarelerde alt işveren şirketler yanında çalışmakta olan işçilerin, kamu kurumlarının işçi kadrosuna ve mahalli idarelerin şirketlerine geçirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri kadrolu çalışanlar, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılanlar ile mahalli idarelerin sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmasına karşın, mahalli idarelere ait şirketlerde aynı işyerlerinde, aynı işleri yapan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmaması, Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen “Kanun önünde eşitlik” ilkesine ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır.

Yargıtay’ın içtihatları esas alınarak, yerel yönetimlerin şirketlerinin çalışanlarına ilave tediye ödemesi yapılmaması, hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir. 

HAK-İŞ olarak, işçiler arasında ayrımcılığa, işyerlerinde çalışma barışının ve huzurun bozulmasına neden olan bu düzenlemeden vazgeçilmesini, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi konusunda gerekli yasal düzenlemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz. 

HAK-İŞ tarafından, ilave tediye ile ilgili sorunlar ve taleplerimiz, 696 sayılı KHK’nın yayınlandığı 24 Aralık 2017 tarihinden sonra, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ve yetkililere iletilmiştir.

Yaptığımız görüşmeler ve çözüm önerilerimiz neticesinde, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi yönünde düzenleme yapılacağı bildirilmiştir. 

Ancak, 696 sayılı KHK’nın üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen, sorunun çözümü için bir adım atılmamıştır. 

HAK-İŞ olarak, mahalli idarelerin şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye ödenmesi konusunda, en kısa sürede ihtiyaca uygun şekilde yasal düzenlemenin yapılması yönündeki talebimizi tekrar dile getiriyoruz.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

30 Ocak 2019 17:33, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu