KURUMSAL KİMLİK


HAK-İŞ’İN FARKLILIĞI

HAK-İŞ, Türkiye’nin ileriye doğru bir yürüyüş içinde olduğuna inanmaktadır.  

HAK-İŞ, Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürmektedir.

Ekonomik ve sosyal gelişme, toplumsal barış ve istikrarın sağlanması gibi ülkenin temel sorunlarının çözümü, Türkiye’nin barışçı bir bölgesel ve küresel aktör olma rolünü daha da güçlendirecektir. Bu bağlamda, sorun çözme yaklaşımını içeren yeni bir vizyon ve politika konsepti ortaya konulmuştur. Bu nedenle Anayasa reformunu ve demokratik açılım sürecini Türkiye için önemli bir eşik olarak değerlendirdik ve bu sürecin başarılı geçmesi konusunda reform düşünce ve girişimlerine katkı verdik.

HAK-İŞ, dünden bugüne demokrasinin ve demokratikleşme çabalarının ve demokrat sivillerin her girişiminde taraf olmuş, demokrasiyi engelleme girişimlerine karşı da cesaret ve kararlılıkla toplumun vicdanı olmuştur. Bundan böyle de çoğulcu, sivil ve demokratik bir anayasa için destek vermeye, öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz.

HAK-İŞ olarak sendikal mücadelemizde, insan, emek, demokrasi eksenli düşüncemizden, kararlı, ilkeli, sorumlu, sendikacılık anlayışımızdan asla sapmıyoruz. Birbirimizi ve ilkelerimizi sahiplenerek, işçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” sesi olmak, Sivil ve demokratik bir kitle örgütü olmanın farkında, değişime açık, aklı ve bilgiyi, duygu ve sezgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayışın öncüsü olmak iddiasındayız.Slogancılığı, şablonculuğu, konjonktüre göre pozisyon tutma kolaycılığını, alışkanlıkları ve ezberleri her fırsatta sorgulamaya ve gerektiğinde cesaretle reddetmeye özen gösteriyoruz.

HAK-İŞ olarak bizler; çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındayız. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi gibi kavramları ön yargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen gösteriyoruz.

Son dönemde HAK-İŞ olarak proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmalarına imza atarak birçok ilki gerçekleştiriyoruz.Hayata geçirdiğimiz çok sayıda proje kapsamında, Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Hatay, Bursa, Muğla, Elazığ, Erzurum, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Denizli, Karabük, ve Sakarya başta olmak üzere yurdun pek çok ilinde gerçekleştirilen, Malatya, Trabzon, Giresun, Rize, Kastamonu ve Sinop’ta hali hazırda devam eden eğitimlere genç ağırlıklı binlerce kişi katıldı, katılmaya devam ediyor.Sadece 2010 yılında 11 ilde kapsamlı çalışmalar yaptık.  Şuanda devam eden 5 projemiz var.HAK-İŞ olarak hayata geçirdiğimiz bu projelerde model, modül ve istihdam üçlüsünü ortaya koyan çalışmalar yaptık.  Bu çalışmalarımızı günübirlik rutin bir faaliyet olarak değil, mesleki eğitim ve istihdam sorununa yönelik bir çözüm modeli olarak bütünsel şekilde ele almakta ve hayata geçirmekteyiz.

Biz bütün bu seferberliği neden ve nasıl yapıyoruz. Çünkü HAK-İŞ olarak politikalarımızın içerisinde 2 hususun altını çiziyoruz.SENDİKAL RÖNESANS DİYORUZ.Sendikal Rönesans, sendikal hareketin silkinmesi ve baştan sona yenilenmesi anlamına geliyor.  Yeniden doğması anlamına geliyor.Bu sendikal hareketin doğal görevleri olan örgütlenme, TİS ve grevin ötesinde sosyal hayata, ekonomik hayata dair vizyonunu, misyonunu ve hareket alanını genişleterek sorumluluk alması anlamına geliyor. Biz, bunun gereğini yapıyoruz. Bunun projelendirmesini yapıyoruz ve uyguluyoruz.

HAK-İŞ olarak; ANADOLU AYDINLANMASI İSTİYORUZ.

Türkiye değişiyor, dönüşüyor.  Biz, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin birbirini tetiklediğini düşünüyoruz. Türkiye fiziki olarak da gelişiyor. Yollar, havaalanları, demiryolları, denizyolları, toplu ve modern konutlar, üniversiteler hızla gelişiyor.Türkiye’nin ulaşmadığı köşesi kalmıyor.  Biz, insanımızı da 21. Yüzyıla hazırlayalım istiyoruz. Birey güçlü olsun istiyoruz.Bireylerin etkinlikleri ve yetkinlikleri gelişsin istiyoruz. Bundan dolayı Anadolu Aydınlanması istiyoruz.Türkiye’yi sosyal ağlarla, mesleki eğitim modelleri ve modülleriyle örelim istiyoruz. Bireylerimizin önündeki seçenekleri, imkânları artırarak güçlü bir gelişim sağlayalım istiyoruz. 


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu