HAK-İŞ KONFEDERASYONU’NUN KIDEM TAZMİNATI KONUSUNA YAKLAŞIMI

18 Temmuz 2011 14:00, Basın


                                                                                  HAK-İŞ KONFEDERASYONU’NUN

KIDEM TAZMİNATI KONUSUNA YAKLAŞIMI:

    

HER ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI GARANTİ ALTINA ALINSIN

    

Kıdem Tazminatı konusu şuanda çalışma hayatının gündeminde bulunmamaktadır. Bu konuda herhangi bir tasarı ya da teklif tarafımıza ulaşmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in daveti üzerine 12 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında da bu konu gündeme getirilmemiştir. Buna rağmen Hükümet Programında yer aldığı gerekçesiyle ve işveren kuruluşlarımız tarafından yapılan açıklamalar ile konu kamuoyunda tartışılmaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kıdem tazminatı konusundaki tavrımız açık ve nettir. Kıdem tazminatında mevcut kazanılmış hakların geriye gidişi söz konusu olamaz. HAK-İŞ, mevcut kazanılmış haklarda geriye gidişe neden olacak herhangi bir düzenlemeyi asla kabul edemez, bunu tartışma konusu dahi yapmaz.

    

Ancak özellikle özel sektörde çalışan işçiler açısından kıdem tazminatı sorunu olduğu çok net bir şekilde ortadadır. Yapılan araştırmalar, özel sektörde çalışan işçilerin çok büyük bölümünün kıdem tazminatlarını alamadığını ortaya koymaktadır. İş Mahkemelerinin ve Yargıtay’da görülen davaların yarısından çoğunu kıdem tazminatı davalarının oluşturduğu bir gerçektir. Türkiye'de milyonlarca insan kıdem tazminatı hakkını yargıda aramak zorunda bırakılıyor. İnsanlar uzun yıllar mahkemelerde kazanılmış haklarını alabilmek için yargı mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Bütün bunlar gösteriyor ki ortada kıdem tazminatıyla ilgili bir sorun vardır. HAK-İŞ, ağırlıkla özel sektörde örgütlüdür ve bu sorunu çok ağır bir şekilde yaşamaktadır. Bunun yanı sıra özellikle kamu işyerleri olan yerel yönetimlerde dahi kıdem tazminatlarının alınması konusunda büyük sıkıntılar yaşandığı, kıdem tazminatlarının dava konusu olduğu, kimi belediyelerde de kıdem tazminatının uzun yıllara yayılarak taksitler şeklinde ödenmek istendiği bilinmektedir.  

    

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde özellikle özel sektörde yaşanan ve çalışanların mağduriyetine neden olan Kıdem Tazminatı sorunun çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması için oturup konuşmaktan, çözüm önerilerini tartışmaktan yanadır. Birilerinin hiçbir öneri getirmeden kıdem tazminatı konusunu öne sürerek gündem yaratmaya çalışması, çalışan arkadaşlarımızın kafalarının karıştırılması ve kıdem tazminatının istismarı olarak görüyoruz.

    

HAK-İŞ olarak, kıdem tazminatını istisnasız her bir çalışan için güvence altına alacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin olmadığı bir sistemin kurulmasından yanayız.

    

HAK-İŞ olarak biz, kıdem tazminatı haklarımızın garanti edilmesinden yanayız. Kıdem tazminatının kaldırılması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi bir yaklaşım içinde asla değiliz, olmamız da düşünülemez. Kıdem tazminatının alınması konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem istiyoruz.

   

HABERE AİT GÖRSELLER :

18 Temmuz 2011 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu