"TEMİZ SUYA ERİŞİM TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR"

21 Mart 2019 09:00, Basın


22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

 

"TEMİZ SUYA ERİŞİM TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR"

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, en temel ihtiyaçlardan birisi olan suyun, küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi ve plansız büyüme ile birlikte tükenmeye başladığını, kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim konusunda birtakım sorunların yaşandığını ve suyun ticarileştirilmemesi gerektiğini belirterek, “Kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim temel bir insan hakkıdır. Geleceğimiz suyumuz kadardır. Su ticari bir meta olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

 

         “22 Mart tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında Dünya Su Günü olarak ilan edilmiş ve o günden beri tüm dünyada ve kamuoyunda su bilincinin arttırılması amacıyla geleneksel olarak dünya gündemine taşınmaktadır.

         Su, insanla birlikte tüm canlıların hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçlardan birisidir. Küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi, plansız büyüme ve su kaynaklarının azalmasıyla kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim konusunda yaşanan sıkıntılar artmış, ‘su yoksulluğu’ kavramı gündeme gelmiştir. Bu durum, paradoksal olarak suyu ticari bir meta haline getirmiş, sorun daha büyük bir boyut kazanmıştır. Su, en temel insan hakkıdır; hayatın özüdür. Su, ticari bir meta olmaktan çıkarılmalıdır.

         Suyu temel ve devredilemez bir insani hak olarak görüyor, tüm dünyada suyun piyasalaştırılmasına karşı çıkıyoruz. HAK-İŞ olarak su hakkını savunmanın; insanlığı, uygarlığı ve insanca yaşanabilirliği korumak olduğuna inanıyoruz. Çünkü geleceğimiz suyumuz kadardır. Su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele veriyoruz. Su yatırımları aynı zamanda eğitim ve sağlık altyapısını beraberinde getirmektedir ve kamu tarafından yerine getirilmelidir. Bu yüzden su, bütün boyutlarıyla kamuda yer almalı, su işletmeleri kamuya ait olmalıdır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde su politikalarının belirlenmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda politikalar temel alınmalı ve geliştirilmelidir.

         Her yıl milyonlarca insanın temiz su yerine sağlıklı olmayan suya bağlı hastalıklardan öldüğü bir dünyada, suyun yaşamımızda ne kadar önemli ve öncelikli olduğunun bilincini taşımalıyız.

         Temiz ve sağlıklı içme suyuna erişimin temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle hareket edilmeli, su kaynaklarının verimli kullanılması, suyun israf edilmemesi, ülkemizde ve yeryüzü genelinde su dengesinin bozulmaması, var olan kaynakların iyi ve adil yönetilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı, su tasarrufu konusunda bilinç geliştirmeye yönelik çalışmalara ve politikalara ağırlık verilmelidir.

         Unutulmamalıdır ki; canlı hayatın olmazsa olmazı "Su"dur. Suya yapılan her müdahale insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş bir suçtur. HAK-İŞ olarak herkesi su konusunda duyarlılığa davet ediyoruz."

HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Mart 2019 09:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu