HAK-İŞ’TEN TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU İÇİN EYLEM KARARI

06 Ocak 2012 14:00, Basın


HAK-İŞ’TEN TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU İÇİN EYLEM KARARI

    

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Ocak 2012 tarihinin sendikal hareket açısından riskli bir süreç olduğunu belirterek, Toplu İş İlişkileri Kanunun biran önce yasalaşması gerektiğini, aksi takdirde çalışma hayatında bir kaos yaşanacağını söyledi.

    

ARSLAN, “HAK-İŞ, bütün sosyal tarafların katkısıyla hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’na sunulan bu Kanunun çıkarılmasını engellemeye yönelik lobi faaliyetlerine seyirci kalmayacak ve Toplu İş İlişkileri Kanununun çıkarılması için bütün gücünü ve imkanlarını kullanacaktır. Bu amaçla 9 Ocak 2012 pazartesi günü HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanarak HAK-İŞ eylem ve etkinlik sürecini ortaya koyacaktır” dedi.

    

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

   

                “Sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmesi için gerekli olan işkolu barajları ile ilgili istatistikler, Temmuz 2009'dan bu yana yayınlanmamaktadır. Bunun nedeni de yetkili sendikanın belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin esas alınması konusunda yapılan yasal düzenlemedir. Yetkili sendikanın belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin esas alınmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılırken ortaya çıkabilecek problemlerin Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yapılacak düzenleme ile çözüleceği varsayılmış, ancak bu yasal düzenleme bugüne kadar bir türlü gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle Ağustos 2010 tarihinden bu yana söz konusu düzenlemeye ilişkin madde üç kez ertelenmiştir.

   

Yüzde 10 işkolu barajı devam ederken, SGK verileri baz alınarak istatistiklerin yayınlanması durumunda, toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olan pek çok sendikanın baraj altında kalması riski ile karşı karşıyayız. 2821 ve 2822 sayılı yasalar değiştirilmeden, istatistiklerin SGK verilerine göre yayınlanması çalışma hayatında bir kaosa neden olacak, çalışanların büyük bir bölümü sendikasız kalacaktır.

  

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu yasaların biran önce çıkarılması gerektiği düşüncesiyle, bu kapsamda yürütülen bütün çalışmalarda aktif olarak yer aldık. Yürütülen çalışmalar sonucunda da söz konusu iki kanun birleştirilerek Toplu İş İlişkileri Kanunu adı ile Başbakanlığa sevk edilmiştir. Bundan sonra bütün sorumluluk Bakanlar Kurulundadır. Sayın Bakanın ve Hükümetin verilen sözlerin arkasında durmalarını ve Türkiye’yi kaosa götürecek girişimlerden kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.

  

Bununla birlikte yasanın çıkarılmaması konusunda çeşitli çevreler tarafından çok ciddi bir lobi yürütüldüğünü de biliyoruz. 12 Eylül Darbe yasalarının destekçisi ve statükodan beslenen bu kesimler, küçük çıkarları uğruna Anayasa değişiklikleri dahil Türkiye’nin demokratikleşmesi, çağdaş, adil ve sosyal bir devlet olmasını engellemek istemektedirler. 2821 ve 2822 sayılı yasalar değiştirilmeden Anayasa değişiklikleri ve yeni anayasa dahil Türkiye’nin özgürleşmesi, sivilleşmesi ve örgütlü bir toplum haline gelmesi imkansızdır. HAK-İŞ bütün sosyal tarafların katkısıyla hazırlanan ve bakanlar kuruluna sunulan bu yasanın yasalaşmasını engellemeye yönelik bu lobi faaliyetlerine seyirci kalmayacak ve Toplu İş İlişkileri Kanununun çıkarılması için bütün gücünü ve imkanlarını kullanacaktır.

  

Bu taslağın hazırlanmasında TİSK, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak emek sarf etmiştir.

  

Bu tarihi dönemeçte birer işçi kuruluşu ve sivil toplum örgütü olarak TÜRK-İŞ ve DİSK’i kendilerinin de katkılarıyla hazırlanan, Toplu İş İlişkileri Kanunun çıkarılması için inisiyatif almaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

  

HAK-İŞ, 9 Ocak 2012 pazartesi günü HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu toplayarak, Kanunun çıkarılması için bir eylem ve etkinlik sürecini açıklayacaktır.”

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

HABERE AİT GÖRSELLER :

06 Ocak 2012 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu