HAK-İŞ, ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA İLETTİ

24 Şubat 2012 14:00, Basın


HAK-İŞ, ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA İLETTİ

 

ARSLAN: “STRATEJİ OLDUBİTTİYE GETİRİLMEDEN GENİŞ BİR ZEMİNDE YOĞUN OLARAK TARTIŞILMALI VE UZLAŞMA İLE KABUL EDİLMEDİR”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) Taslağı ve UİS Eylem Planı Taslağına ilişkin HAK-İŞ Çalışma Hayatı ve İstihdam Komitesi tarafından hazırlanan görüş ve önerilerin 23.02.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletildiğini belirtti. 

 

HAK-İŞ Genel Başkanı ARSLAN; “Taslak metinlerin 18-20 Aralık 2009 ve 19-21 Şubat 2010 tarihlerinde Konfederasyonumuzun da aralarında bulunduğu sosyal tarafların katılımıyla Antalya’da düzenlenen Çalıştaylarda ele alınan konuların göz ardı edilerek hazırlandığını, ayrıca HAK-İŞ’in 18.06.2010 ve 18.08.2010 tarihlerinde Bakanlığa ilettiği görüş ve önerilerin de Taslak metinler de yer almadığını, Taslak Belgelerin 2023 vizyonuna uygun olarak yeniden ele alınarak, güçlendirilmesi ve daha sağlam temellere oturtulması gerektiğini vurgulayarak, UİS Taslağı ve UİS Eylem Planı Taslağı’nın oldubittiye getirilmeden geniş bir zeminde yoğun olarak tartışılması ve uzlaşma ile kabul edilmesi önerisinde bulunduk” dedi. 

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Bakanlığa sunulan Rapor içeriğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

 

“34 sayfadan oluşan Raporumuz, “Genel Tespit-Endişe ve Kaygılarımız” başlıklı giriş bölümü, Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi, Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması, İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi temel politika eksenlerine ilişkin değerlendirme ve önerilerimizin yer aldığı birinci bölüm ve İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması politika eksenine ilişkin değerlendirme ve önerlerimizin yer aldığı ikinci bölümden oluşmaktadır.  Raporumuz; HAK-İŞ Çalışma Hayatı ve İstihdam Komitesi tarafından titizlikle hazırlanmıştır.

  

                Stratejinin temel hedefleri arasında sayılan işsizlik oranının 2023 yılında %5 düzeylerine indirilmesi ve istihdam oranının %50’ye yükseltilmesine yönelik projeksiyonlar olumlu karşılanmıştır.

   

                Raporumuzun Genel Tespit-Endişe ve Kaygılarımız başlıklı bölümünde; kayıtdışı istihdamla mücadelenin temel politika ekseni olarak kapsamlı şekilde ele alınması gerektiği, taslak belgelerde; 2023 vizyonunun temel politika eksenlerine tam olarak yansıtılamadığı, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin hedef-politika-eylem döngüsünün daha kapsayıcı olması gerektiği, “insan onuruna yakışır düzgün iş” kavramına yer verilmemiş olmasının eksiklik olduğu ve taslak belgelerin mevcut haliyle, sosyal paydaşların görüş, öneri ve uzlaşısı dikkate alınmadan uygulamaya koyulması halinde ülkemizin önemli bir fırsatı ıskalayacağı ifade edilmiştir.

                Raporumuzda; Aile Yardımı Sigortası ile Bireysel Düzenli Asgari Gelir Desteği uygulamasına ilişkin önerilerimize yer verdik. İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması konusunda kapsamlı ve teknik görüşlerimizi ilettik. Bu konuda öncelikle mevcut esnek çalışma yöntemlerine ilişkin değerlendirmemize ve sosyal güvence boyutuna ilişkin önerilerimiz, kıdem tazminatı  ile özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisinde bulunmasına yönelik düzenlemeler ile asgari ücret konusundaki görüşlerimize yer verdik.

  

Güvenceli esneklik kavramının insana yakışır iş çerçevesi dışında değerlendirilemeyeceğini, yeni esneklik uygulamalarının hayata geçirilmeden önce mevcut esnek çalışma uygulamalarının örgütlenme, güvence ve sosyal güvenlik boyutunun tartışılması gerektiğini,  kıdem tazminatı hakkının korunarak, yeni güvencelerle geliştirilmesi gerektiğini, özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisinde bulunmasına yönelik düzenlemelerin iş piyasasında kaos yaratacağını,  bölgesel asgari ücretin kabul edilemez olduğunu gerekçelerimizle açıkladık.”

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Şubat 2012 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu