“SAHADA SORUNLARI TESPİT EDEN VE ÇÖZÜM ÜRETEN SENDİKACILIK”

06 Mart 2021 09:42, Basın


                                                                                                                                                            

“SAHADA SORUNLARI TESPİT EDEN VE ÇÖZÜM ÜRETEN SENDİKACILIK”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların sahada sorunları tespit eden ve çözüm üreten bir sendikacılık anlayışı benimsediğini belirterek, “HAK-İŞ olarak araştırmaya dayalı olarak sorunların analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve çözüme yönelik adımlar atılmasını çok kıymetli buluyoruz” dedi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

 

“HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da araştırma, inceleme, sistematik düşünce ve bilimsel çalışmaları bir bir hayata geçirmektedir. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in bizzat sahada binlerce taşeron işçiyle yüz yüze görüşme/anket uygulaması ile gerçekleştirdiği “Taşeron İşçisi Gerçeği” araştırması taşeron işçilerin kadro almaları için önemli bir veri olmuştur.

 

696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilerimiz işyerlerinde bazı uygulamalardan kaynaklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Üyelerimizin yaşadıkları bu sorunların yerinde ve ayrıntılı şekilde tespit edilmesini çok önemli görüyoruz.

 

HAK-İŞ olarak, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız tarafından araştırmaya dayalı olarak oluşturulan analiz ve raporları çok kıymetli buluyoruz. HAK-İŞ olarak, her zaman sendikal mücadelemizi sosyal diyalog çerçevesinde politika geliştirerek, öneri ve taleplerimizi her platformda dile getirerek yürütüyoruz.

 

Çalışanları yakından ilgilendiren hemen her konuda HAK-İŞ olarak duruşumuzu, yöntemimizi ve bakış açımızı paylaşıyoruz. Bu sebeple işkolunun en büyük sendikası olan Öz Sağlık-İş Sendikamızın 696 sayılı KHK sebebiyle işçilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları saha raporunu çok değerli buluyoruz” dedi.

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

06 Mart 2021 09:42, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu