ARSLAN, “ENGELLİ BİREYLERİN İŞGÜCÜNE KATILIMI DESTEKLENMELİ”

09 Mayıs 2022 11:10, Basın


ARSLAN, “ENGELLİ BİREYLERİN İŞGÜCÜNE KATILIMI DESTEKLENMELİ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin işgücüne katılım oranının açıklanan en son istatistiklere göre yüzde 22.1 düzeyinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde son 20 yılda tüm politikalar ve uygulamalar aracılığıyla kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 190 bine yükselmiştir. HAK-İŞ olarak bu istihdam artışlarını olumlu değerlendiriyor ve engelliler için daha fazla istihdam alanlarının açılmasını istiyoruz” dedi.

ARSLAN, “HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli bireyler ile birlikte üretiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerin bu özel günlerini kutluyoruz.

HAK-İŞ olarak engelli bireylerin karşılaştığı tüm sorunlara her zaman hassasiyetle yaklaşıyoruz. Engelli bireylerin haklarının geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi için toplumun bütün kesimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Engelli bireylerin topluma bağımsız bir şekilde katılması için kamusal ve sivil toplum odaklı hizmetler geliştirilmelidir.

Engelli Bireylerin İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 22.1

2011 yılında gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması’na göre, Türkiye’de en az bir engeli olan nüfusun işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 35.4, kadınlarda yüzde 12.5, toplamda ise yüzde 22.1 olarak açıklanmıştır. HAK-İŞ olarak, engelli bireylerin işgücüne katılımını destekleyecek politikaların sosyal diyalog anlayışıyla geliştirilmesini önemsiyoruz. Söz konusu politikalara yön vermesi açısından engelli bireylere yönelik işgücü verilerinin de güncel olarak paylaşılmasını önem taşımaktadır. 

İşverenler Engelli Bireyleri İstihdama Kazandırmak İçin Güçlü Bir İrade Ortaya Koymalıdır

Ülkemizde engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde çalışan engelli birey sayısı 2002 yılında kamuda 16 bin 668 kişiyken, 2022 yılında 21 bin 705 bin kişiye yükselmiştir. Özel sektörde ise 2002 yılında 28 bin 953 bin engelli birey istihdamda yer alırken, 2022 yılında toplamda 107 bin 715 kişiye yükselmiştir. Bu veriler ışığında, HAK-İŞ olarak son 20 yılda engelli istihdamındaki artışı olumlu karşılıyoruz. Ancak, ülkemizdeki tüm düzenlemelere ve uygulamalara rağmen istihdam önündeki önemli sorunlardan birisi olan kota açığı sorunu halen devam etmektedir. Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde kota açığı 2022 yılı Ocak sonu itibariyle kamuda 4 bin 315, özel sektörde ise 21 bin 404’dür. Kanuni zorunluluğa rağmen, ülkemizde kota açığı sorunu devamlılığını korumaktadır. HAK-İŞ olarak önceliğimiz ve talebimiz, öncelikle mevcut kota sorunun çözülerek daha fazla engellinin istihdama kazandırılması ve işverenlerin bu konuda güçlü bir irade ortaya koymasıdır.

Bunun yanı sıra, kanunen engelli çalıştırmak zorunda olmamasına rağmen işyerlerinde engelli bireyleri istihdam eden işyerlerine de ek teşviklerin verilmesi engelli istihdamını artıracaktır.

İŞKUR hizmetlerinden olan aktif işgücü programlarının ve girişimcilik teşviklerinin engelli bireylere yönelik daha aktif bir şekilde kullanılması da engelli bireylerin istihdama katılımı konusunda önemli bir fırsat sunacaktır.

Engelli Çalışanları Sendikal Harekete Davet Ediyoruz

HAK-İŞ olarak, sendikal hareketin tüm bireyler için destekleyici, koruyucu ve fırsatları ortaya çıkaran önemli bir fonksiyonu olduğunu düşünüyoruz. Sendikal hareketin bu özellikleri şüphesiz engelli çalışanlar için daha da önemli bir hale gelmektedir.

HAK-İŞ olarak, toplu iş sözleşmelerine engellilerin haklarını geliştirecek maddeler ekliyor ve uyguluyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız ile birlikte güçlü bir irade ortaya koyarak sendikal faaliyetlerimizi engelli bireyler için de geliştirme gayretindeyiz.

HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli bireyler ile birlikte üretiyoruz. Emeğin engellisi olmadığını vurgulamak istiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz

Engelli Bireylerin Karar Mercilerinde Etkin Olmalarını İstiyoruz

HAK-İŞ olarak, engellilerin üst karar mekanizmalarında, siyasette, bürokraside, sınav komisyonlarında yer almasının ve aktif olmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Engel durumu, bireylerin bu yapılarda bulunmasını önlemediği gibi, başarılı çalışmalara imza atacaklarını düşünüyoruz. Söz konusu bu yapılardaki gerek hukuki gerek idari sorunların sosyal diyalog ve işbirliği ile düzenlenmesini talep ediyoruz.

Yaşam Boyu Engelsiz Eğitimin Hayata Geçirilmesini Önemsiyoruz

HAK-İŞ olarak, dezavantajlı grupların mesleki eğitim kazanımlarını sağlayacak tüm eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılması, engelli bireylere ve ailelerine yaşamın bütün alanlarında hareketlerinin kısıtlanmadan yaşayabilecekleri yaşam alanları yaratmak, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılım ve yaygın eğitim hizmetlerine erişiminin sağlanabilmesidir.

HAK-İŞ olarak, engelli bireyler için de yaşam boyu eğitimin öncelikli olmasını talep ediyoruz. 

HAK-İŞ olarak, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerin taleplerini bir kez daha dile getiriyor, bu özel günlerini kutluyoruz”


HABERE AİT GÖRSELLER :

09 Mayıs 2022 11:10, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu