3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ “ENGELLİ BİREYLERİ HAK-İŞ’TE ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDİYORUZ”

03 Aralık 2022 09:57, Basın


3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

“ENGELLİ BİREYLERİ HAK-İŞ’TE ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDİYORUZ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, “3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerinde, hayatın her alanında  ortaya koydukları emeklerinden ötürü tebrik ederiz. Engelli bireyleri HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15'i engelli bireylerden oluşmaktadır. Yani dünyada 1 milyar engelli birey bulunmaktadır.  Türkiye'de ise nüfusumuzun yaklaşık yüzde 6,9'unun engelli bireylerden oluştuğunu biliyoruz. Engelli bireyler de herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. HAK-İŞ olarak engelli bireylerin karşılaştıkları tüm sorunlara çözüm yolları üretmenin  öncelikli ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda engellilik politikaları ve hizmetlerinin oluşturulması ve sunulmasında kamu kuruluşlarının yanı sıra sivil topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

“Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmalarını önemsiyoruz”

 Engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi ve engelli bireylerin her türlü dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmalarını önemsiyoruz. HAK-İŞ olarak kurul aracılığıyla engelli konusundaki çalışmalara ivme kazandırılacağına inanıyoruz.

“Engelli Bireyler Hem Karar Alma Süreçlerinde Hem de Politika Oluşturma Süreçlerinde Daha Fazla Yer almalıdır”

HAK-İŞ olarak engelli bireylerin hem karar alma hem de politika oluşturma süreçlerine aktif bir şekilde katılımlarını önemsiyoruz. Ancak böyle bir anlayış ile engelli bireylerin hakları konusunda daha etkin adımların atılacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, engelli bireylerin politikaların oluşturulduğu sosyal diyalog mekanizmalarında daha fazla yer almasını istiyoruz. 

“Engellilik Bilincini Kazandıracak Eğitimler Yaygınlaştırılmalıdır”

HAK-İŞ olarak engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit haklara sahip bireyler olduklarını savunan bir yaklaşımın önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu yaklaşımın da engellilik konusunda bilincin kazandırılmasına olanak sağlayacak eğitim programlarıyla mümkün olacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca e-devlet kapısına giriş yapıldığında engelliler ile ilgili bilinçlendirme yayınlarının sunulmasının da önemli bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Engelli kişilerin, ailelerinin ve toplumun geri kalanının engellilikle ilgili bilgilere erişmesinin kolaylaştırılmasını istiyoruz.

Bununla birlikte HAK-İŞ olarak, Acil afet eylem planlarında engellilere yönelik kapsamlı önlemlerin yer almasını talep ediyoruz.

“Okullar, İşyerleri ve Kamusal Alanlar Erişilebilir Olmalıdır”

HAK-İŞ olarak okulların, işyerlerinin ve tüm kamusal alanların, yolların ve binaların engelliler için erişilebilir olmasının önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Yükseköğretimde mimar, mühendis, şehir planlamacılara engellilik bilinci verilerek engelli erişimine uygun binaların, yolların ve şehirlerin tasarlanması konusunda bir istekliliğin kazandırılmasının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

“Kota sorunu acilen çözülmeli, engelli bireyler istihdama kazandırılmalıdır”

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde kota açığı 2022 yılı Temmuz sonu itibarıyla kamuda 4.197 kişi, özel sektörde ise 23.225 kişidir. Bu anlamda HAK-İŞ olarak kota sorununun acilen çözülmesini, sektörde kotaların doldurabilmesi için teşviklerin artırılmasını ve yeni koşulların iyileştirilmesini, engellilerin mesleklerine ilişkin alanlarda kadro düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

''Tüm engelli bireyleri HAK-İŞ’te örgütlenmeye davet ediyoruz”

Ülkemizde engellilere ilişkin hükümler ile mevzuatımızda ileri bir seviyeye gelmiş olsak da çeşitli sorunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim, kamu idaresine katılım gibi birçok konuda devam eden önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar hak temelli bir anlayışıyla çözülmelidir. HAK-İŞ olarak, kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan engelli işçilerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çabamız, sendikal sorumluluğumuzun bize yüklediği bir görevdir. Konfederasyonumuz, engelli işçilerin, kamuda olduğu kadar özel sektörde de var olabilmeleri için mücadelesine devam edecektir. Bununla birlikte, istihdamda engellilerin daha fazla var olabilmeleri için yetkinlik ve yeterliliklerini ortaya koymada gayret gösteren işyerlerinin desteklenmesini ve iyi uygulama örneği olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istemekteyiz.

HAK-İŞ olarak, birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini engelli bireylerin hakları konusunda duyarlılığa, ortak ve özgün adımlar atmaya davet ediyoruz. 

Bu vesileyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerinde, kendilerini hayatın her alanında  ortaya koydukları emeklerinden ötürü tebrik ederiz.

Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını temenni ediyoruz.”

 


HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Aralık 2022 09:57, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu