ENGELLİLER, ENGELSİZ BİR YAŞAMI HAK ETMEKTEDİRLER

03 Aralık 2012 14:00, Basın


 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Dünya Engelliler Günü Nedeniyle Bir Basın Açıklaması Yaptı:

 

“ENGELLİLER, ENGELSİZ BİR YAŞAMI HAK ETMEKTEDİRLER”

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

“Ülke nüfusumuzun %12 gibi ciddiye alınması gereken bir oranını teşkil eden engellilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşama uyumunu kolaylaştırmak ve ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak için olanak yaratmak önemli bir toplumsal ve kamusal görev olarak önümüzde durmaktadır.

 

 Engellinin karşılaştığı ‘engelin’ temelinde, sahip olunan ‘özür’ değil; toplumun engelliye karşı geliştirdiği ‘engelleyici tutumlar’ yatmaktadır. Engelliler engelsiz bir yaşamı hak etmektedirler.

 

Bunun için toplumsal yaşama tam katılımın önündeki her türlü engel kaldırılmalı ve eşitlik ilkesi gereğince yaşamın tüm alanlarında desteklenmelidirler. “Kimsenin yarın engelli olmayacağının garanti edilemeyeceği” gerçeğinin sık sık anımsatılması üzerine bina edilen, korkuya dayalı davranışlar yerine; başkalarına karşı da sorumlu olduğumuz bilinci konulmalı ve bu bilincin gereği olan kamusal sorumluluklar yerine getirilmelidir.

 

Bugün sorunlarını tartıştığımız grup "engelliler" değişmiştir.  Yıllardır kendilerini gizleyen, dört duvar arasında ailelerinin ya da yakınlarının koruyucu kanatları altına sığınan engelliler, bu duvarları yıkmışlardır. Onlardaki bu değişim devlete yansımış, sorunlarına gerçekçi çözüm aranmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Engelliler Yasası, üniversitelerde okuyan engelli öğrenciler için sağlanan kolaylıklar, her türlü eğitim araç ve gerecinin KDV'den istisna tutulması, evde bakım hizmetleri ümit verici bir gelişmedir. Ancak unutulmamalıdır ki çözüm yasalarda değil, zihinlerdedir.

 

Engellilerin asıl destekçisi toplum olacaktır. Bu nedenle bir yandan engellileri toplumla uyumlaştırmaya çalışırken diğer yandan da engelli olmayanlara, engellilerin dünyası, koşulları, ihtiyaçları tanıtılmalıdır. Uyum, iki yönlü olursa başarı sağlanabilecektir. Sorun; toplum olarak, devlet olarak, işveren olarak, işçi olarak, sivil toplum olarak, aile olarak, engelli olarak hepimiz sorunudur.”

 

 

 

 

 

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Aralık 2012 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu