ILO, ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

17 Aralık 2019 15:29, Komite Etkinlikleri


ILO, ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Haziran ayında kabul edilen çalışma yaşamında şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik ILO Sözleşmesi kapsamında iş yaşamında şiddet ve tacizle mücadele etmek için yeni ILO Sözleşmesinin onaylanmasının önemine dikkat çekmek amacıyla 4 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da, “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması” konferansını gerçekleştirdi.

Konferans, BM Türkiye tarafından ILO liderliğinde Birleşmiş Milletler Cinsiyete Dayalı Şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası çerçevesinde düzenlendi.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, ILO’nun 100. Kuruluş Yıldönümünde kabul ettiği sözleşmenin, çalışma yaşamında şiddet ve tacize odaklanan ilk uluslararası sözleşme olduğuna dikkati çekerek, sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanmasının önemine dikkati çekti.

Sözleşmenin kadınların iş yaşamında yaşadıkları şiddet ve tacize özel vurgu yaptığına da dikkati çeken Özcan, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Avrupa Konseyi’nin bu konudaki sözleşmeleri önemli bir çerçeve sunduğunu ancak ILO Sözleşmesinin bu çerçeveyi çalışma yaşamını da kapsayacak şekilde daha da genişletip güçlendirdiğini ifade etti.

Özcan, “Sözleşme kadına vurgu yapıyor, çünkü kadın şiddete daha fazla maruz kalıyor. Bazı meslek grupları ile kayıt dışı ve güvencesiz çalışanlar gibi kadınlar çalışma yaşamında şiddete daha fazla maruz kalabiliyorlar. Sözleşme toplumsal cinsiyet temelli şiddete ve ev içi şiddete özel bir vurgu yapıyor. Çünkü toplumdaki ve çalışma yaşamındaki cinsiyetler arası eşitsizlikler, kadınları şiddet konusunda çok daha büyük bir tehdit altında bırakıyor. Bugün pek çok kadın psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet sebebiyle çalışma yaşamından uzaklaşabiliyor. Bu sebeple çalışma yaşamında kadına yönelik şiddet bağlamında özel önlemler geliştirerek kadınları zaten uzak kaldıkları istihdama katmak ve orada tutmak için özel politikalar gerekiyor” dedi.

Toplantıya HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Kadın Komite Başkan ve üyeleri katıldı.

HABERE AİT GÖRSELLER :

17 Aralık 2019 15:29, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu