ORTAK PAYLAŞIM PLATFORMU KADIN KOMİTESİ AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 Mart 2021 10:13, Komite Etkinlikleri


ORTAK PAYLAŞIM PLATFORMU KADIN KOMİTESİ AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in katılımı ile düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu (OPF) kapsamında Kadın Komitesi kurulması kararı alınmıştı. 2020 yılı çıktısı olan bu karar kapsamında, 12 Mart Cuma günü Ortak Paylaşım Forumu (OPF) Kadın Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirilmiştir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim DEMİRCAN, TİSK ve TÜRK-İŞ kadın temsilcilerinin katıldığı programda Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, Kadın Komitesi Başkan Yardımcılarımız Aybüke Bengü Özmutaf ve Hatice Ayhan temsil etmiştir. 

Katılımcılar, çalışma hayatının en önemli aktörlerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu kapsamında, sosyal diyalog mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılması, iş yaşamında kadının her alanda güçlendirilmesi, karar alma mekanizmalarında ve liderlik pozisyonlarında kadınların desteklenmesi, işyerinde cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi, geleceğin işlerinde kadın katılımı konuları üzerinde durulmuştur. 

Toplantıda, kurulan kadın komitesinin yapısına ve çalışma şartlarına karar verilmiş, Konfederasyonumuz ve diğer sosyal paydaşların gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası kadın çalışmaları anlatılmış, kadının istihdamdaki rolünün güçlendirilmesi ve kadın istihdamının arttırılmasına yönelik ortak aksiyon önerileri oluşturulmuştur.

HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Mart 2021 10:13, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu