ORTAK PAYLAŞIM FORUMU KADIN KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK

14 Haziran 2021 17:01, Komite Etkinlikleri


ORTAK PAYLAŞIM FORUMU KADIN KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILDIK


Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde;  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in katılımıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu (OPF) kapsamında kurulan OPF Kadın Komitesi ikinci toplantısı, 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, Kadın Komitesi Başkan Yardımcılarımız Aybüke Bengü Özmutaf ve Hatice Ayhan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, TİSK ve TÜRK-İŞ kadın temsilcileri katıldı.

Ortak Platform Forumu Kadın Komite üyelerinin bir araya geldiği toplantıda, paydaşlar tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşımı, TİSK ekosistemi, işyerleri tarafından yürütülen iyi uygulamalar, komitemizin ortak kadın çalışmalarına yönelik ortak proje önerileri, OPF 2021 kadın etkinliği ve salgın döneminden en fazla etkilenen istihdam grubu olan kadınlara yönelik çözüm önerileri, şiddetin önlenmesi, planlama ve geleceğin işlerinde kadın katılımı konuları ele alındı.

Toplantıda, “Dünya Çapında İş Hayatında Şiddete ve Tacize” ilişkin 190 numaralı ILO Sözleşmesinin (C190) onaylanmasının şiddet ve taciz konusundaki etkilerini vurgulamak açısından güçlü bir perspektif ortaya konulması amacıyla ortak bir açıklama yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplantı kapsamında, konfederasyonumuz ve diğer sosyal paydaşların gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası kadın çalışmaları anlatılmış, çalışma hayatında kalkınmanın temel unsurlarından birisi olarak gördüğümüz kadınların eşitlik ilkesi çerçevesinde, işgücüne katılımlarını arttırıcı, her alandaki hakları konusunda bilgilendirici, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici ortak aksiyon önerileri oluşturulmuştur.

HABERE AİT GÖRSELLER :

14 Haziran 2021 17:01, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu