KADIN VE ENGELLİ KOMİTEMİZDEN PROJE AÇILIŞ KONFERANSINA KATILIM

28 Haziran 2021 10:56, Komite Etkinlikleri


KADIN VE ENGELLİ KOMİTEMİZDEN PROJE AÇILIŞ KONFERANSINA KATILIM


 HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi” açılış konferansına katıldık. 

Söz konusu toplantı, kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve üniversite temsilcilerinin katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın politika oluşturma ve uygulama kapasitesini geliştirmek, geleceğin insana yakışır iyi işleri ve cinsiyet eşitliği odağında işgücü piyasasına katılımı arttırma genel hedefi, ÇSGB’nin politika üretme kalitesini ve verimliliğini arttırması, cinsiyet eşitliği ve geleceğin iyi işleri yaklaşımıyla istihdam, istihdam edilebilirlik ve girişimciliğin teşvik etmesi hedefleriyle gerçekleştirildi. 

Projenin açılış toplantısına farklı kurum ve kuruluşlardan 80’in üzerinde kişi katıldı. 

Toplantıya Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen HAK-İŞ Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin ve Engelliler Komite Başkanımız Elif Yıldırım ile Kadın Komite Başkan Yardımcıları Pınar Özcan ve Cennet Can katıldı. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşar Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Hidalgo Gutierrez’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in konuşmasıyla devam etti. 

İlk bölümünde Takım Lideri Michael Chambers tarafından projenin arka planı, amaçları ve faaliyet örgüsü ana hatlarıyla katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansın ikinci bölümünde ise Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Savcı ve Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Kıdemli İnsan Sermayesi Geliştirme Uzmanı Lida Kita tarafından geleceğin işleri ve çalışma hayatında cinsiyet eşitliğine ilişkin paylaşımlarda bulunuldu. Genel değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Haziran 2021 10:56, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu