ILO EĞİTİMİNE KATILDIK

27 Eylül 2022 09:14, Komite Etkinlikleri


ILO EĞİTİMİNE KATILDIK

 

ILO ev sahipliğinde 15 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen “Kooperatifler Aracılığıyla Kadınlar Aracılığıyla İnsana Yakışır İşler: Stratejiler ve Somut Uygulamalar” konulu etkinliğe, Konfederasyonumuzu temsilen Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin ve Hizmet-İş Sendikamızın Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan katılım sağladı.

Etkinliğin ilk bölümünde  kadınların kooperatifler aracılığıyla güçlenmesini destekleyici mevzuat, strateji ve araç önerilerini ele alan raporun bulguları paylaşıldı.

Kooperatifler aracılığıyla kadınların güçlenmesini destekleyen mevzuat, strateji ve araç önerilerini ele alan “Türkiye’de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler” başlıklı raporu paylaşılmıştır.

Etkinliğin 2. bölümünde ise  “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme” projesi kapsamında kadın kooperatiflerine verilen desteklerden faydalanarak işgücüne katılan kadınlar deneyimlerini paylaşılmıştır.

Katılımcılar, çalışma hayatının en önemli aktörlerini bir araya getiren etkinlik, sosyal diyalog mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılması, iş yaşamında kadının her alanda güçlendirilmesi, kooperatif ve örgütlenme ile kadınların desteklenmesi, geleceğin işlerinde kadın katılımı konuları üzerinde durulmuştur.

HABERE AİT GÖRSELLER :

27 Eylül 2022 09:14, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu