HAK-İŞ YÖNETİM KURULU AÇIKLAMASI

20 Temmuz 2016 14:00, Basın


HAK-İŞ YÖNETİM KURULU AÇIKLAMASI

“DEMOKRASİ NÖBETLERİNE DEVAM ETMEYE VE DARBEYE KARŞI MİLLİ İRADEYLE ORTAK BİR TAVIR SERGİLEMEYE DEVAM EDECEKTIR”

 

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Milletimizin demokrasi mücadelesinde gereken tüm hassasiyeti göstermeye, tüm sendikalarıyla, yarım milyonluk üyeleriyle, temsilcileriyle ilk andaki hassasiyetiyle demokrasi nöbetlerine devam etmeye ve darbeye karşı milli iradeyle ortak bir tavır sergilemeye devam edeceğine oybirliğiyle karar vermiştir.

 

HAK-İŞ Yönetim  Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

 

“HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızın bütünüyle Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde başlayan, asker içindeki bir grup cuntacının kalkıştığı darbe girişiminin başlangıcından itibaren, demokrasiden yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koymuş olmasının ve geçmişte olduğu gibi bugün de sağlam bir demokratik duruş sergilemeye devam etmenin onurunun HAK-İŞ’in varlık nedeni olarak altını çizmekte ve bütün üyelerine teşekkür etmektedir.

 

Yöneticilerimiz, üyelerimiz ve halkımız ilk dakikadan itibaren sokaklara tereddütsüz inmiş, darbe girişimine cesaretle karşı durmuştur.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu, şehitler vermiştir ve yaralıları olmuştur. Konfederasyonumuz, başarısız darbe girişimine karşı tavrını ortaya koymak için büyük bir bedel ödemiştir. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

 

Başarısız Darbe Girişiminin başladığı günden itibaren Türk Milleti; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanı, Hükümeti, siyasi partileri, milletvekilleri, medya ve halkımız ile birlikte cunta dışı bütün güvenlik güçleriyle birlikte, inanılmaz bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmıştır. Başta Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, milletvekillerimize, parti liderlerine, emniyet güçlerine, üyelerimize,  medya ve halkımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ederiz.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu, darbeye karşı tavrını ortaya koyarken, sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmiştir. Konfederasyonumuzun da içinde bulunduğu STK’lar, TBMM’yi ziyaret etmiş, ortak bildiri yayımlayarak darbeyi kınamışlardır.

 

HAK-İŞ Konfederasyonu, demokrasi için, ülkemizin özgür ve bağımsız geleceği için bütün anti demokratik girişimleri reddetmektedir. Genel Kurul’larda aldığı kararlarla, bütün ilke, karar, amaç ve politikaları doğrultusunda her zaman demokrasi için darbelere karşı çıkmış ve çıkmaya devam edecektir.

 

Demokrasiyi içselleştiren HAK-İŞ Konfederasyonu:

 

-Her türlü yaşanan darbe ve manipülasyonların bu ülke ve halklarını başka bir kaos ve istikrarsızlığa sürüklemesinin önüne geçilmesinin önemine ve üzerine düşenleri yerine getirmenin gerekliliğine vurgu yapmaktadır.

 

-Demokrasinin gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlayacak olan herkesi ve her kuruluşu halkımızın barış ve refah içinde bir arada yaşaması için sorumluluk almaya davet etmektedir.

 

-Ülke huzuruna yönelik her türlü tehdit ve terörün iç siyasi, ekonomik, sosyal nedenler ile dış odaklı nedenlerinin incelenmesini ve bunlara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını talep etmektedir.

 

-Türkiye’nin demokratik gelişiminin ısrarlı ve kararlı bir biçimde sürdürmesi gerektiğine inanmaktadır.

 

- Yaşanan tüm olumsuzluklara karşı ülkemizin, özgüveni yüksek, fedakar, çalışkan ve kenetlenmiş olan milletiyle yılmadan kendi yolunda devam edeceğine inanmaktadır.

 

Bu bağlamda; HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Milletimizin demokrasi mücadelesinde gereken tüm hassasiyeti göstermeye, tüm sendikalarıyla, yarım milyonluk üyeleriyle, temsilcileriyle ilk dakikadaki hassasiyetiyle demokrasi nöbetlerine devam etmeye ve darbeye karşı milli iradeyle ortak bir tavır sergilemeye devam edeceğine oy birliğiyle karar vermiştir.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Temmuz 2016 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu