HAK-İŞ MEVSİMLİK ve GEÇİCİ İŞÇİ SORUNLARI DAİMİ KOMİTESİ KURDU

17 Kasım 2016 17:29, Haberler


Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunları konusunda, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin başkanlığında HAK-İŞ’e bağlı Sendika Yöneticileri ile Öz Gıda İş Sendikası’nda toplantı yapıldı. Toplantıda, “HAK-İŞ Mevsimlik ve Geçici İşçi Sorunları Daimi Komitesi” kurulması kararlaştırıldı.


Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin’in başkanlığında Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız ve sendikalarımızın yönetici, uzman ve hukuk müşavirlerinin katılımıyla 17 Kasım 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.


Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Şahin, “Konfederasyon olarak, mevsimlik ve geçici işçilerin sorununu sürekli gündemde tutarak, her ortamda, bu işçilerimizin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi. Şahin, “Gerek taşeron işçilere kadro mevzuu, gerekse Kıdem Tazminatı Fonu kurulması da sürekli gündem maddemizdir” dedi.


Toplantıda, “Mevsimlik ve Geçici işçilerin Sorunları Daimi Komitesi’nin kurulması kararlaştırıldı. Bu komite, mevsimlik işçilerin sorunlarını sürekli gündemde tutacak stratejiler geliştirecek, sosyal medya başta olmak üzere tanıtım ve kamuoyu bilgilendirmeleri yapacak.


HAK-İŞ bünyesinde olacak komite üyelikleri; Hüseyin Öz, Tevfik Ali Hançeroğlu ve Zeki Sungur Kızılkaya’dan oluşmaktadır. HABERE AİT GÖRSELLER :

17 Kasım 2016 17:29, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu