“KADINLAR İÇİN ŞİDDETTEN ARINMIŞ BİR DÜNYA UMUT EDİYORUZ”

25 Kasım 2016 10:07, Haberler


     “KADINLAR İÇİN ŞİDDETTEN ARINMIŞ BİR DÜNYA UMUT EDİYORUZ”

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Kadın Komitesi üyeleri ile birlikte bir basın açıklaması yaptı. Arslan, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiği belirterek, “HAK-İŞ olarak her yıl şiddetin daha da azaldığı, kadınların çalışma hayatında, aile içinde, toplumsal hayatta ve siyasette ayrımcılığa tabi tutulmadığı, şiddet görmediği ve kendilerini rahat hissettiği bir ortamın oluşmasını arzu ve temenni ediyoruz” dedi.

 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, Kadın Komite Başkanı Fatma Yavuz ve Kadın Komite üyeleri ile birlikte 25 Kasım 2016 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi önünde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle bir basın açıklaması yaptı. Arslan, şunları kaydetti:

 

“HAK-İŞ olarak, sadece bir güne münhasıran yaptığımız bir uygulama değil HAK-İŞ kuruluşundan bu yana durduğu yer itibariyle, temsil ettiği medeniyet değerleri itibariyle ilkeleri, yaptığı faaliyetleri itibariyle kadını erkekten ayırmayan, eşit iki varlık olarak gören her türlü şiddeti reddeden sadece kadına değil, sadece erkeğe değil hayvanlara bile şiddeti reddeden bir geleneğin bir kültürün mensuplarıyız.

HAK-İŞ hem ülkemizde hem de dünyada kadın yönelik şiddetin sona ermesi için sadece konuşmuyor bu konuda çok ciddi projelere çok ciddi çalışmalara, faaliyetlere, kararlara imza atmaktadır. Bu kararlarımızı hayata geçirme konusunda mücadele etmektedir. Onun için Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası mücadele günü münasebetiyle bu konuda duyarlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşma gereği duyduk.

Bunun sonucu itibariyle inşallah, her yıl şiddetin daha da azaldığı kadınların hem çalışma hayatında hem aile içinde hem de toplumsal hayatta hem siyasette ayrımcılığa tabi tutulmadığı şiddet görmediği ve kendilerini rahat hissettiği bir ortamın oluşmasını arzu ve temenni ediyoruz.

          Ben kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Gününün kadına yönelik şiddetin son bulmasını vesile olmasını temenni ediyorum.”

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz ise Kadın Komitesi tarafından hazırlanan bildiriyi okudu. Bildiride şu görüşlere yer verildi.

 

“Kadınlar İçin Şiddetten Arınmış Bir Dünya Umut Ediyoruz”

 

 “HAK-İŞ Konfederasyonu ve HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak bugün 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Kadına Yönelik şiddete Hayır demek için bir aradayız.


Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir.

Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır.

HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz.

Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.

Bu çalışmalar sonucu geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz.

Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve güven vermiştir.

“Doğal” ya da “Kaçınılmaz”, “Kader” ya da “Yazgı” olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır.

Kadına yönelik şiddette karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı bir devlet politikası haline gelmelidir. Çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir.

HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz.

İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çaba vermektedir.

HAK-İŞ Konfederasyonu tüm kadın emekçilerin sorunlarına çözüm üretmekte ve kadın emeği’nin verimliliği ve saygınlığına örnek olmaktadır.

Onların kadın ve emek odaklı etkinlikleri, çalışma hayatımızın yüz akı niteliğindedir.

Kadınlarımızın toplumsal hayattaki rol ve statülerini yükseltmeye yönelik toplantı, eğitim, çalıştay, kampanya, eylem gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Kapsamlı eğitim projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz ve bütün projelerimizde kadın perspektifi ortaya koyuyoruz.

Bu bağlamda 7 Mart 2016 tarihinde Açılışını gerçekleştirdiğimiz ''Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini Belgelendirme Projesi'' nin Kapanış Toplantısı ile Sertifika ve Ödül törenini 30 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımızın Kıymetli Eşi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin katılımlarıyla görkemli bir şekilde yapacağız.

HAK-İŞ olarak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.“

Tüm kamuoyuna “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” diyoruz. HAK-İŞ olarak şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız.

Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir.

Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun hem de ailenin temelidir.”

 


            

HABERE AİT GÖRSELLER :

25 Kasım 2016 10:07, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu