GENEL SEKRETERİMİZ YILDIZ, AB-KİK HEYETİ 35. TOPLANTISINDA SUNUM YAPTI

09 Aralık 2016 17:15, Haberler


Genel Sekreterimiz Dr. Osman YILDIZ,  5 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi‘nin 35. Toplantısı’na konuşmacı olarak katılarak, panelde bir sunum yaptı.


Genel Sekreterimiz Dr. Osman YILDIZ, toplantının 2. panelinde hazırlamış olduğu “Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Emek Piyasasına Entegrasyonunda İyi Örnekler” konulu HAK-İŞ Raporu’nu katılımcılara aktardı.


Sunumunda YILDIZ, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik açık kapı politikası uyguladığına, bu sürecin başlamasında ve yönetilmesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu samimi, sıcak ve vefakâr üslubunun etkili olduğuna değindi.


Genel Sekreterimiz, Türkiye’deki kamplarda ve kamplar dışında yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ve Başbakanlık AFAD’ın paylaştığı güncel verileri de katılımcılara aktardı.


Türkiye’de yaklaşık 2.8 milyon Suriyeli bulunduğuna değinen YILDIZ, Suriyeli göçünün yaşandığı 2011 yılından itibaren 170.000 çocuğun da doğduğuna dikkatleri çekti. Bu kapsamda Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK’larıyla ortak hareket ederek her türlü seferberliği gösterdiğine değindi. Bu sürecin yönetilmesinde AFAD, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının rollerinin büyük olduğunu belirtti.


Türkiye’nin Suriyeli’lere yönelik tüm kurumlarıyla ve aktörleriyle hazırlık yaparak ve iyi organize olarak önemli bir insani tavır geliştirdiğini belirten YILDIZ, Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Suriyeliler için önemli bir harcama yaptığını ve Türkiye tarafından yapılan toplam harcamanın da 100 milyar TL olduğunu söyledi.


Konuşmasında YILDIZ, Türkiye’nin mültecilere yönelik birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirterek, bu düzenlemelerden 8 tanesinin sadece Suriyeliler özelinde hazırlanmış kanun, yönetmelik ve genelgeler olduğunu söyledi.


Konuşmasında YILDIZ, Türkiye ve AB arasında imzalanan Göçmen Anlaşması’nın vize serbestisi, mali yardım ve AB’ne üyelik sürecini içeren tüm boyutlarını katılımcılara aktardı.


10 yardım merkezinde, 26 barınma merkezi kurulduğunu ve bu kamplarda her türlü hizmetin Suriyelilere sunulduğunu belirten Genel Sekreterimiz, bu kampların dünya standartlarının üstünde olduğuna ve dünyada örnek model teşkil ettiğine dikkatleri çekti.


Eğitim çağında 800.000 Suriyeli öğrencinin bulunduğunu ve yarısının da okula giderek eğitim imkanlarından faydalandığını belirten Genel Sekreterimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu genelgeler ve kurduğu ilgili birimlerle öğrencilere ulaşmak amacı ve gayretinde olduğunu söyledi.


Ayrıca YILDIZ, Türkiye’de mültecilere yönelik hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte önemli çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşları’nın çalışmalarını katılımcılara aktardı.


Türkiye’nin bütün Suriyelilere eşit muamele etme gayretinde olduğunu belirten Genel Sekreterimiz, çalışma hayatında da bu gayretin görüldüğü söyledi. Bu kapsamda, çalışma hayatında yer alan Suriyelilere ve mültecilere yönelik hazırlanan mevzuat ve yönetmeliklerin içeriği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.


Türkiye’nin küresel bir ülke olduğuna ve bu kapsamda çalışma hayatında önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirten Genel Sekreterimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Suriyelilere verilen çalışma izinlerinin kapsamı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Genel Sekreterimiz, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun diğer tüm çalışmalarla birlikte, çalışma izinleri konusundaki tüm düzenlemelerin önemli bulunduğunun altını çizdi.


Ayrıca YILDIZ, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği Suriyeli sayıları konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.


Panelin sonunda Genel Sekreterimiz kendisine yöneltilen soruları cevapladı.


Genel Sekreterimiz Dr. Osman YILDIZ'ın sunumunun Türkçe'si ve İngilizce'si için tıklayınız...
HABERE AİT GÖRSELLER :

09 Aralık 2016 17:15, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu