ARSLAN, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEMİNERİNDE KONUŞTU

10 Şubat 2017 17:17, Haberler


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, Türkiye’de kadınlar için insana yakışır işlerin yaratılması yönünde izlenen politikaları ve İŞKUR’un kadın alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek amacıyla, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” projesi çalışma hayatı içinde bulunan kadın ve erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği semineri 10 Şubat 2017 tarihinde HAK-İŞ’te gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in kadınları çalışma hayatının önemli bir aktörü olarak gördüğünü belirterek, “Konfederasyonumuzun yaklaşık 100.000 kadın üyesi var. HAK-İŞ'te bu konuda hiç bir konfederasyonda olmayan gerçekten önemli işler yapan bir komitemiz var. Aynı zamanda sendikalarımızın komiteleri var. Bunlar özellikle proje alanında çok etkin ve kapasiteleri oldukça fazla olan, kadının karşılaştığı her alandaki problemleri çözmeye çalışan ve bunu isteyerek, severek, heyecan duyarak yapan bir komitemiz var” dedi.

Ülkemizde kadın, anne çalışan kadın ve sendikalı çalışan kadın olmak için ayrı ayrı ve çok ciddi bedeller ödemek gerektiğine dikkat çeken Arslan, “Bu yüzden sendikacı kadınları bir kez daha kutlamak istiyorum. Hakikaten hem işyerlerinde hem de çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukla, evini, ailesini bu mücadeleye katılmaya ikna etmek ve bütün bunların yanında sendikal mücadelede aktif rol almak gerçekten çok zor bir iştir” dedi.

Toplantıda Kadın Komite Başkanımız Fatma Yavuz ve Proje Koordinatörü Ebru Özberk anlı da birer konuşma yaptı.  

HABERE AİT GÖRSELLER :

10 Şubat 2017 17:17, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu