HAK-İŞ 1 MAYIS BİLDİRİSİ

26 Nisan 2017 20:02, Haberler


1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN


Bizler, Türkiye'nin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlardayız. 

1 Mayıs'ta, “Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan, tarım ve turizm şehri, Doğu'nun İncisi Erzurum’dayız. 1 Mayıs’ı Erzurum’da hep birlikte kutluyoruz. 

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs kutlamalarında; 

- Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz, 

- Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Acilen Çözülsün istiyoruz, 

- Yürütülmekte olan Kamu Sözleşmelerinin hızla, sosyal diyalogla ve taleplerimiz doğrultusunda sonuçlanmasını istiyoruz,

- Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet diyoruz, 

- Referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16 Nisan'da; oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir milat oluşturduğunu biliyor ve önemsiyoruz.

Erzurum'da, 81 ilde ve tüm Türkiye'deyiz. 

Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Türkiye için, insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız. 

Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız.

HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2017’de Erzurum başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız. 

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz. 

Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıtdışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için alanlardayız. 

Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin bir an evvel bağıtlanmasını istiyoruz. Özel sözleşmeli personel statüsünü kabul etmediğimiz için alanlardayız.

Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının acil çözümü için alanlardayız. Mevsimlik işçilerin sorununu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kamuya kadrolu işçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız. 

İş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız. İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz.

Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin olarak mücadele edilmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz. 

İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. 

Özelleştirmeye, ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.  

Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını, başta su kaynakları olmak üzere orman, su yatakları, akarsular, göller ve denizler gibi insanlığın ortak değer ve miraslarının ticarileştirilmemesini ve korunmasını istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve Mobbing’in önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımının sağlanmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, kalkınmanın temeli olan insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak gerçekçi politikalar istiyoruz. 

Savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan bütün göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz. 

HAK-İŞ olarak mülteci kardeşlerimiz için uyguladığımız projeleri artırarak, yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 

Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını istiyoruz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz. 

Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. Türkiye, tarihte eşi benzeri olmayan hain bir 15 Temmuz'u yaşamıştır. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde, terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan inancımızı vurgulamak için Erzurum'dayız. 

Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına,  demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız. 

FETO, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür; ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Türkiye'nin içerde ve sınırlarının ötesinde her türlü teröre karşı mücadelesini desteklemek için alanlardayız. 

Hükümetin kurduğu Hak İhlalleri ve Mağduriyetleri Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını önemsiyoruz; etkin ve hızlı sonuçlar üretmesini istiyoruz. Bu çalışmaların, OHAL'in tekrar tekrar uzatılması nedenlerini hızla ortadan kaldırılmasına yardımcı olmasını istiyoruz. 

Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. 


HAK-İŞ OLARAK BUGÜN; ERZURUM’DAN EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ.


1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN


HABERE AİT GÖRSELLER :

26 Nisan 2017 20:02, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu