HAK-İŞ – FESTU İkili Toplantısı Ortak İşbirliği Bildirgesi

21 Ağustos 2017 18:49, Haberler


HAK-İŞ – FESTU İkili Toplantısı Ortak İşbirliği Bildirgesi


Ankara, 18 Ağustos 2017


Türkiye, Ankara’da, 14-15 Ağustos 2017 tarihinde Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) arasında yüksek seviyeli İkili bir Toplantı düzenlenmiştir. Bahsi geçen heyetlere HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve FESTU Genel Sekreteri Ömer Faruk Osman başkanlık etmişlerdir. Yapılan bu toplantı, geniş kapsamdaki ikili toplantıdır. 

Toplantının gündeminde aşağıdaki hususlar yer almıştır:

1. Somali ve Türkiye’deki işçilerin sosyo-ekonomik koşullarının değerlendirilmesi

2. ITUC çerçevesinde HAK-İŞ ve FESTU’nun politik ve stratejik görevleri

3. Türkiye ile Somali arasında stratejik ortaklık ve işçilere yapılacak katkı

4. Müşterek programlar düzenlenmesi

Toplantıda iki sendikal örgütün tam mutabakat içinde oldukları konular tartışılmış ve diğer konularda da tartışmaya devam edilebilmesi için düzenli olarak toplantılar düzenlemesine karar verilmiştir. Toplantı, işçi örgütlerinin geleneklerine uygun biçimde samimi, açık ve sağlam biçimde ve yapıcı bir yaklaşımla ve dostlukla geçmiştir.

Toplantıda özellikle Türkiye’de ve Somali’de acil tedbir gerektiren kadınları ve gençleri etkilemesi bağlamında işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik konuları ve bu tehditlere dikkat çekebilmek için işçi hareketi dâhilindeki tüm güçlerin harekete geçirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. 

İki sendika örgütü, sendikal hakların derinleştirilmesi ve savunulması ve işçilerin sömürülmesinin sona erdirilmesi mücadelesinde omuz omuza durmaya karar vermişlerdir. Bu örgütler kendi üye örgütleri arasında karşılıklı sektörel bağlantılar kurmanın önemini fark etmiş ve söz konusu bağlantıların kurulması için adım atmanın gerekliliğini aktif bir biçimde anlatma kararı almıştır. Bu anlatma faaliyeti, HAK-İŞ ve FESTU tarafından teşvik edilen sendikalar arası ve işçiler arası mübadeleler, müşterek konferanslar, bilgilerin ve bakış açılarının değiş tokuş edilmesi gibi faaliyetleri içerecektir. 

Sendikalarda genç işçilerin ve genç kadınların örgütlenmesine yönelik artmakta olan ihtiyaç ve bu kişilerin liderlik kapasitelerinin inşa edilmesi karşılıklı olarak vurgulanmıştır. İki örgütte, kadın ve gençlere yönelik geliştirme programları üretecek ve bu sayede genç işçilerin ve kadınların her iki ulusal sendika oluşumu dâhilinde kapsayıcı ve demokratik sendikaların kurulmasında aktif bir rol üstlenmesini sağlayacaktır.

HAK-İŞ ve FESTU, FESTU’nun sendikal örgütlenmesini ve politik işlerini güçlendirmek için beraber çalışmak hususunda anlaşmıştır. Bu görev FESTU ve HAK-İŞ’e üye sendikaların eşleştirilmesini, FESTU’nun işlevsel kapasitesinin artırılmasını, FESTU’nun işçilerin demokratik biçimde sendikaları kontrol etmesi yönünde gösterdiği çabaların desteklenmesini, üyelere kaliteli hizmet sunulmasını ve ulusal ve uluslararası konularda işyeri temsilcilerine eğitim ve öğretim verilmesini içermektedir. 

Toplantıda FESTU ve HAK-İŞ’in, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu – Afrika Bölgesel Teşkilatı (ITUC-Africa) ile ve bu örgütler kapsamında bağımsız ve güçlü bir sendikal hareket oluşturması ve işçilerin çıkarlarının korunması yönünde stratejik – politik bir çerçeve ortaya koymasının büyük önem taşıdığı da vurgulanmıştır. 


HABERE AİT GÖRSELLER :

21 Ağustos 2017 18:49, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu