HAK-İŞ KONFEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

10 Ekim 2017 10:45, Haberler


HAK-İŞ KONFEDERASYONU

BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

10 Ekim 2017 / ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin Gündeminde Bulunan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı, taşeron işçiler, geçici mevsimlik işçiler, iş sağlığı ve güvenliği ve 15 Temmuz yıldönümü gibi önemli konuları değerlendirmek üzere 9 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı:  HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, ILO’nun misyonu ve vizyonunu biliyor, çalışmalarını büyük bir titizlikle yakından takip ediyoruz. Bazı kesimlerin bu yıl gerçekleştirilen ILO 10. Avrupa Bölgesel Konferansı’nın İstanbul’da yapılmaması için ellerinden gelen bütün çabayı göstermelerine rağmen, bu toplantının İstanbul’da gerçekleştirilmesi ve başarılı bir sonuç raporunun ortaya çıkarılması çalışma hayatı için önemli bir kazanım olmuştur. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak ILO Konferansını başından sonuna kadar takip ederek aktif olarak rol aldık. ILO’da görüşlerimizi aktararak, çalışma hayatı şartlarının iyileştirilmesi, işçilerin kazanımlarına bir yenisini daha ekleyebilmek için yoğun bir çaba ve gayret gösterdik.

ILO Konferansında;

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak göçmenlerin Avrupa bölgesi, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve HAK-İŞ’in göçmenler için yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Bu kapsamda HAK-İŞ konfederasyonu tarafından Suriye’deki göçmenler için yürütülen ‘Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi’ni anlattık. Söz konusu proje sayesinde mültecilerin sosyal yaşamlarında ve iş yaşamında daha uyumlu hale gelmelerini hedeflediğimizi aktararak, proje kapsamında ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Modülü’ kitabını çıkardığımızı anlattık.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak Türkiye’nin hem Suriye’deki durumu hem de dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaşlar sonucunda ülkelerinden göç etmek zorunda kalan göçmenlere yönelik yapılan çalışmaların ciddi bir altyapı oluşturduğunu belirttik. Kızılay, Diyanet Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve AFAD gibi bazı sivil toplum örgütlerinin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların tüm dünyada referans olarak alınacak örgütler olduğundan bahsettik. 

2. Taşeron, Geçici ve Mevsimlik İşçiler ile Çalışma Hayatının Diğer Sorunlarının Çözümü İçin Etkin Mücadeleye Devam Edeceğiz: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ya da model geliştirilmesini istiyoruz. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden birinin taşeron işçilerimiz ve geçici mevsimlik işçilerimiz olduğunu biliyor, öteden beri bu işçilerimizin bir an önce devlet kurumlarında kadrolu olarak istihdam edilmeleri talebimizi her platformda dile getiriyoruz. 

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, taşeron işçilerin devlet kurumlarında istihdam edilmelerini acilen çözülmesi gereken bir sorun olarak görmekteyiz. Sayın Başbakan Binali Yıldırım ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nun taşeron konusunun yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşturulacağı söylemi binlerce taşeron işçimiz için bir umut ışığı yakmıştır. Sayın Bakanın ve hükümetimizin bu konuda ortak bir çalışma yaparak bu konuyu en güzel şekilde bir çözüme kavuşturacaklarına olan inancımız tamdır. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak dile getirilen taşeron işçilerle ilgili sorunların çözümünün ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.

Taşeron çalışanların sıkıntılarının giderilmesi ve çalışma hayatında huzurun sağlanması açısından HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak gereken mücadeleyi vermekteyiz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, taşeron işçiler ile geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü için politika geliştirmeye ve çözüm üretmeye devam edecektir. 

3. İş Güvenliği arttırılmalıdır: HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun son derece önemli ve hassas bir konu olduğunu önemle belirtmek istiyoruz. Binlerce gencecik insanımız iş kazaları yüzünden, denetimsiz işyerlerinde hayatlarının baharında can veriyorlar. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bütün proje, çalışma ve tasarıları destekliyor, içerisinde aktif olarak rol almak istiyoruz. Çünkü artık iş kazaları yüzünden gencecik insanların öldüğünü görmek istemiyoruz.

İş kazaları sonucunda binlerce gencimizin ölmesi, sakat kalması ve yaşamını bu şekilde sürdürmeye devam etmesi genç neslimizin iş hayatından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Oysa ki genç neslin çalışma hayatında aktif olarak rol alması hem ülkemizin gelişmesi için hem de çalışma hayatı için oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak 2012 yılından bu tarafa zaman zaman iyileştirmeler olsa da iş kazalarında çok sayıda genç insanı yitirdiğimizi üzüntüyle görüyoruz. Hayatlarının baharında ülkemize, işyerine ve insanlığa güzel ve hayırlı işler yapacak olan gençlerimizi çeşitli nedenlerle ve yüzde 99’u önlenebilir olan kazalarda kaybediyoruz. Bu bizim için büyük bir kayıptır. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınarak bu kazaların önüne geçilmesini, hiç değilse en aza indirilmesini istiyoruz.

4. 15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız, Terörü Kınıyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak bu yıl 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain, kanlı, alçakça düzenlenen Türkiye’yi işgal ve darbe girişiminin yıldönümünü kutladık. Türkiye tarihinin en uzun ve en karanlık gecesini yaşamamızın üzerinden tam 1 yıl geçti ama izleri hala dün gibi taze, dün gibi dipdiri bir şekilde hafızalarımızda duruyor.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi yalnız bırakmamak, hainlerin silahlarına, uçaklarına bombalarına, tanklarına, tüfeklerine direnen milletimizle dayanışma içerisinde olmak ve sorumluluk almak için ‘Çatı Davası’ ve ‘Akıncı Üssü’ davalarına müdahil olma talebinde bulunduk. 15 Temmuz davalarını daha yakından takip etmek amacıyla kurulan Ankara Platformu kapsamında Sincan Cezaevi Kampüsü önünde kararlılıkla Adalet Nöbetleri tuttuk.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

5. HAK-İŞ VI. Kısa Film Yarışması: HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin büyük işçi konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ’in, klasik sendikacılık anlayışı yerine hayata ve insana dair her alanda faaliyet göstermekte ve Türkiye’nin gelişme yönündeki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sürdürmekte olduğunu vurgular.

İşçi hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” bir sesi olmayı amaçlayan HAK-İŞ, sendikal alanda yenilikçi bir anlayışın öncüsü olma iddiasındadır.

Bu sendikacılık anlayışına uygun olarak Kültür ve Sanat Komitesiyle güçlenen HAK-İŞ, ‘Emek’ temasıyla ve “Kısa Film Uzun İş” sloganıyla 2012 yılında başladığı Kısa Film Yarışmasının bu yıl altıncısı uluslararası katılımla daha da zenginleştirilerek gerçekleştirilecektir.

HAK-İŞ Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasının Kültür Bakanlığı ile ortaklaştırılmasının yarışmanın gelenekselleştirilmesi açısından önemine işaret eder.


HABERE AİT GÖRSELLER :

10 Ekim 2017 10:45, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu