HAK-İŞ MÜLTECİLER İÇİN BULAŞIKHANE GÖREVLİSİ (SEVİYE 2) KURSU KİTABI ÇIKARDI

20 Kasım 2017 11:19, Basın


HAK-İŞ MÜLTECİLER İÇİN BULAŞIKHANE GÖREVLİSİ (SEVİYE 2) KURSU KİTABI ÇIKARDI


Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde yürütülen Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi kapsamında mesleki eğitim kursunda kullanılmak üzere “Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2)” mesleğinde Modül Kitaplar çıkarılmıştır.

HAK-İŞ olarak 2014 yılında başlatılan ve özgün bir proje olan “Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu” projesini hayata geçirdik.

HAK-İŞ olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri öğrenme ve yenilenme süreçleri anlamında oldukça önemli bir aşama olarak görmekteyiz. Uygulamakta olduğumuz her proje yeni ufuklar açmakta ve farklı bakış açıları kazandırmaktadır. 

İnsanı merkeze alan ve insanın ürettiği en önemli değer olan emeği merkezinde tutan HAK-İŞ; doğal afetler, siyasi ihtilaflar, iç savaşlar, ekonomik dar boğazlar gibi çeşitli nedenlerle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan mülteci sorununun çözümü için kayda değer çalışmalar yapmaktadır.

Suriye, Irak, Afganistan, Libya gibi Türkiye’nin komşusu olan ve etki alanında bulunan ülkelerde yaşanan savaş ortamı, milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederek mülteci durumuna düşürmüştür.

HAK-İŞ olarak ayrımcılık yapılmaksızın tüm insanlara sahip çıkılmasından ve sorunlarına çözüm bulunmasından yanayız.

Büyük çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere, 5 milyona yakın mazlum ve mağdur mülteci, sığınmacı insan koruma altında yaşamaktadır. 

Türkiye bütün mültecilere kucak açmaktadır. HAK-İŞ olarak da üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirme gayreti ve özverisi içerisindeyiz.

Ülkelerindeki sorun sona ermiş olsa bile, bu insanların çoğunun Türkiye’de kalmak istediği bilinmektedir. 

Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) mesleki eğitim kursunda kullanılmak üzere hazırlanan modüller ve modüllere kaynak oluşturan Kurs Programı proje ortağımız IGMG Hilfs-und Sozialverein e.V. (HASENE Derneği) tarafından konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. 

Söz konusu mesleki eğitim kurs programı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖ) tarafından onaylanarak, e-yayın otomasyon sisteminde yayımlanmıştır. 

“Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2)” Kursu Modül Kitaplarının hazırlık sürecine, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Gazi Üniversitesi, İŞKUR, Fransa’dan COJEP International, Almanya’dan  IGMG Hilfs-und Sozialverein e.V. (HASENE Derneği)  ve konfederasyonumuzun uzmanları katkı vermiştir. 

Projemizin önemli çıktıları olarak kabul ettiğimiz modül kitapları ile mültecilerin istihdamda yer almalarını kolaylaştırmak, Türk çalışma hayatına ve iş akışına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, teorik olarak edinilen bilgilerin pratiğe dökülerek hızlı bir şekilde iş hayatında etkin bir şekilde yer almalarını hedefliyoruz.

Bulaşıkhane Görevlisi (Seviye 2) Kursu Modül Kitabının pdf formatı, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in internet sitesi http://www.hakis.org.tr/ adresinin “Yayınlarımız” kısmında yer almaktadır.

HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Kasım 2017 11:19, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu