YILDIZ, YÜRÜTÜLMEKTE OLAN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN AYDIN EĞİTİMİNE KATILDI

16 Ağustos 2018 14:00, HaberlerYILDIZ, YÜRÜTÜLMEKTE OLAN  YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ'NİN AYDIN EĞİTİMİNE KATILDI

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız 16 Ağustos 2018 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilen Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin ikinci eğitimine katıldı.

Aydın’daki eğitim toplantısının açılışına Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız’ın yanı sıra, HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Koray Güneş, İHH Derneği Aydın İl Başkanı Muhammet Akkuş, Erbakan Vakfı Başkanı Çiğdem Ar, Çölyak, Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı ve İHH Derneği Aydın Genç Hanım Kolları Başkanı Gülçin Tunç katıldı.

Eğitimin açılış toplantısında HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fatma Zengin ile birlikte proje uzmanlarından Elif Yıldırım, Mert Demir, Emine Aytekin ile eğitimcilerden Dr. Nuran Halise Belet, Dr. Neşe Yıldız, Av. Kiraz Bilge Akçomak Süren de hazır bulundu.

Açılışta konuşan Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yarım asırı geride bırakmak üzere olduğunu ve bu süreçte Türk sendikal hareketin ve uluslararası sendikal hareketin önemli bir aktörü olduğunu belirtti.

Yıldız, HAK-İŞ’in kadın konusundaki her alanda belirleyici bir rolde olduğunu ve kadının güçlendirilmesine dair her alanda HAK-İŞ Konfederasyonu’nun hazır bulunduğunu dile getirdi. “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” kavramıyla dünyadan elde edilen tecrübeyi HAK-İŞ kimliği ile birleştirerek, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın liderliğinde ve yol göstericiliğiyle, kadınların toplumsal hayata katılımını sonuna kadar desteklerini belirtti. 

Kadınlara güvendiklerini ve kadınların her alanda görev almalarının önemine değinen Yıldız, çalışma ortamında bayanların nezih ortamlara, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına ve düzenlenmesine ihtiyaçları olduğuna değindi. 

Sendikal davanın hem bireysel hem kolektif ayağının olduğundan, sendikacının topluma ve dünyaya sorumlu olduğundan bahseden Yıldız, milli iradeye, bağımsızlığa verdikleri değeri dile getirerek 15 Temmuz hain darbesini tekrar hatırlattı. 

Konuşmasının sonunda Genel Sekterimiz Dr. Osman Yıldız, katılımcılara eğitimden en iyi şekilde faydalanmalarından mutluluk duyacağını belirtti.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin ise, yaptığı konuşmada projenin içeriğinden bahsederek, 8 ilde yapılacak eğitimlerle toplumsal cinsiyet algısı ve kapsamı, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, bireyler için karar mekanizmaları ve iletişim becerileri eğitimleri ile 450 aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 

Ayrıca, HAK-İŞ olarak kadınların sendikaların her kademesinde var olması için toplu iş sözleşmeleri müzakere teknikleri, sivil toplum ve sendikal hayatta sosyal diyalog mekanizmaları ve kadın temsili eğitimlerinin verilmesi öngörüldüğünü anlatan Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak yapılan ve hedeflenen faaliyetler sonucunda kadın üye oranında büyük bir artış sağlandığını belirtti.

Proje kapsamında ikinci eğitimin Aydın’da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zengin, eğitime katılan tüm Aydın katılımcılarına teşekkür etti.

HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Koray Güneş’de açılışta bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Aydın’daki sendikal mücadeleyi ve sendikal mücadeledeki kadınların önemini dile getirdi. Emekçi kadınların işyerlerinde karşılaştıkları sorunlara da değinen Güneş, Aydın teşkilatı olarak HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı olmaktan ve bu sendikal mücadelede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından projenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Modül Eğitimlerine geçildi.

Projenin modül eğitimlerine, Hizmet-İş Sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikası, Öz Gıda-İş Sendikası, Öz Büro-İş Sendikası, Öz Finans-İş Sendikası, Oleyis, Enerji-İş, Medya-İş, Öz Güven-Sen, Öz Maden-İş ve KKTC Kamu-Sen’e üye kadın ve erkek katılımcılardan oluşan toplamda 62 kişi katıldı.


Birinci günün ilk eğitimi Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci hoca tarafından katılımcılara, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı, Kapsamı ve Mobbing” konusunda eğitim verildi. Dr. Nuran Halise Belet, eğitim sonunda katılımcıların kendisine yönelttiği soruları cevaplandırarak eğitimini tamamladı.

Birinci günün ikinci eğitim ise, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından “Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar” konusunda verildi. 

Dr. Neşe Yıldız eğitiminde; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında olduğunu, bu çerçevede kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerden ve tavsiye kararlarının kabul edildiğini, G20 kapsamında cinsiyet eşitliği çalışmalarının var olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı, ILO, BM, AB gibi uluslararası kuruluşların toplumsal cinsiyet alanındaki sorunlarını, antlaşmalarını, sözleşmelerini, bildirgelerini, tavsiye kararlarını, Strateji Belgeleri’ni, Eylem Planları’nı katılımcılara aktarmıştır.

Yıldız, eğitim sonunda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak eğitimini tamamlamıştır.

“İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” konu başlığındaki eğitim, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eğitime katılan kadın üyeler iş ve aile yaşamını uyumlaştırmada karşılaştıkları sorunları katılımcılar ile paylaştılar. Dr. Nuran Belet katılımcıların sorunlarını dinleyerek, onlara tavsiyelerde bulundu.

Birinci günün son eğitimi ise; Hizmet-İş Sendikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından “Çalışma Yaşamındaki Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar” hakkında verildi. Katılımcılar işyerlerinde yaşadıkları gerek doğum izinleri gerek fazla çalışma süreleri gibi konularda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Avukat Kiraz Bilge Akçomak Süren tüm soruları titizlikle cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi.

Eğitimin sonunda proje ekibi tarafından tüm katılımcılara, çalışma hayatındaki kadınların ihtiyaç duydukları diğer eğitim konularının tespit edilmesi amacıyla "İhtiyaç Tespit Anketi" formları dağıtıldı.

Söz konusu anketi katılımcılar cevaplandırırken, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de anket sorularının içeriği, kapsamı ve anket ile ulaşılması gereken amaçlarla ilgili olarak tüm katılımcıları detaylı bir şekilde bilgilendirdi. 

Soru-cevap bölümünün ardından birinci günün eğitimi tamamlandı. 

Proje eğitimlerinin ikinci gününde Hizmet-İş Sendikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından katılımcılara "Toplu İş Sözleşmelerinde Müzakere Teknikleri" konusunda kapsamlı bir eğitim verildi. Katılımcılar işyerlerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Avukat Kiraz Bilge Akçomak Süren tüm soruları titizlikle cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi.

Günün ikinci eğitimi, HAK-İŞ Uzmanı Elif Yıldırım tarafından "Sivil Toplum ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili-Aktif Vatandaşlık" konularında gerçekleştirildi. Elif Yıldırım eğitiminde, sivil toplum ve sendikal harekette gönüllü faaliyetlerin önemini, sosyal diyalog kavramını anlattı. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun sendikal mücadeledeki yerini ve önemini, ulusal ve uluslararası sosyal diyalog mekanizmalarında temsil edildiği komiteleri, konseyleri ve kurulları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, HAK-İŞ'in sendikal harekette kadına verdiği değere ve HAK-İŞ'li kadınların yer aldığı sendikalardaki temsil durumlarına değindi.

Günün son eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişim Danışmanı Çağlar Çabuk tarafından "İletişim Teknikleri" konusunda gerçekleştirildi. Eğitime tüm katılımcılar interaktif bir şekilde katıldılar. Eğitime yoğun ilgi gösteren katılımcıların sorularını cevaplandıran Çağlar Çabuk, soruların ardından eğitimini tamamladı.

Günün sonunda tüm katılımcılara "Katılım Sertifikası" ve çanta hediyesi takdim edildi.

Sertifika töreninden sonra ise, 2 günlük eğitime katılan tüm katılımcılar ile birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Aydın’daki eğitimler başarıyla tamamlandı.


HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Ağustos 2018 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu