ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI GENEL KURULU YAPILDI

23 Mayıs 2011 14:00, Haberler


ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI GENEL KURULU YAPILDI 

   

Öz İplik İş Sendikasının 11. Olağan Genel Kurulu, 21-22 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Genel Kurula, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımız Settar Aslan ve Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri H. Ferudun Tankut ile HAK-İŞ Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Şahin ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve eski Genel Başkanımız Salim Uslu da Genel Kurula katılarak birer konuşma yaptılar. Genel Kurul’da divan başkanlığını da HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan yaptı.  

  

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, sendikaların güçlenmesini demokrasinin güçlenmesi açısından son derece önemli gördüklerini belirterek, “Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ciddi değişim sürecine rağmen sendikal dünyada ciddi bir yıkım yaşanmaktadır. Eğer bugün yüzde 10 barajlar konusu SGK kayıtlarına göre uygulamaya geçerse ne yazık ki Türkiye’deki 100 sendikadan 95 kadarı bu barajı geçemiyor ve toplu sözleşmesiz kalan bir çalışma hayatından bahsediyoruz” dedi. 12 Eylül ürünü 2821 ve 2822 sayılı yasaların hala yürürlükte olduğunu belirten Arslan, “Bugün karşımıza çıkan yüzde 10 barajı, noter şartları ve işletme barajları gibi karşımıza çıkan pek çok olumsuzluk 12 Eylül rejiminin izlerini taşımaktadır” dedi. 12 Eylülden bu yana pek çok yasada ve anayasada değişiklik yapılmasına karşın sendikal mevzuatın değiştirilememesini eleştiren Arslan, şöyle devam etti:

 

                “Toplantılara gidiyoruz üç tane işçi konfederasyonu, bir tane işveren konfederasyonu ve hükümet yasaların değiştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz, maddeler üzerinde anlaşıyoruz, mutabakat noktasına geliyoruz. Ancak bütün çalışmalara rağmen sonuçta bazıları imza atmaktan imtina ediyor. Ama kamuoyuna çıktıklarında ya da ILO toplantılarına gittiklerinde bu yasalardan şikayet ediyorlar. Türkiye’ye geldiklerinde ise yine bu yasalara sığınıyorlar. Şimdi burada hükümetin bir inisiyatif alması gerekiyor. Sayın bakan diyor ki ‘uzlaşın gelin anlaşalım. Üç işçi bir işveren konfederasyonu anlaşın biz de yasayı parlamentoya götürelim ve çıkaralım diyor.’ Bu güzel bir yöntem ancak üç tane işçi ve bir işveren konfederasyonunun mutlak uzlaşısını beklemek, aslında bu yasanın çıkmasını istememek demektir. Böyle bir şey olmaz. Biz hangi yasada, hangi anayasa değişikliğinde mutlak uzlaşmadan bahsediyoruz. Bunun formülü yeterli uzlaşmadır. Kaldı ki siyasi iktidar inisiyatif almak zorundadır. Önünde bir çerçeve vardır bu da ILO sözleşmeleri ve AB müktesebatıdır. AB sürecinde ekonomik ve sosyal alandaki düzenlemeler yapılamadığı için 19. Fasıl açılamıyor. Buradan hareketle hükümet inisiyatif alarak ILO ve AB müktesebatına uygun olarak bu yasalara ilişkin bir düzenleme yapabilir. Türkiye sendikal hareketi zayıflatarak demokrasiyi güçlendirmek istiyorsa bu gidiş doğru değildir. Sendikal hareketi zayıflatarak biz Türkiye’yi geliştirmeyi düşünüyorsak bunun dünyada karşılığı yoktur. Sendikal mevzuatın değiştirilmesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, ülkenin demokratikleşmesine, ekonomik kalkınmasına aynı zamanda sosyal gelişmesine bir katkı sağlayacaktır.

   

  

                HAK-İŞ olarak önümüzdeki barikatlarının kaldırılmasını istiyoruz. Barikatlar varken sendikal mücadeleyi ne yazık ki yapamıyorsunuz. Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye’ye yaraşır çağdaş, demokratik bir sendikal mevzuatı oluşturmak ve ortaya çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapamazsak sendikal mevzuat geriye gider. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. HAK-İŞ, her zaman sorumlu ve yapıcı davranmıştır. Müzakere masasında olmuştur. Ama ne yazık ki mızıkçılık yapanlara, yan çizenlere prim verilmiştir, HAK-İŞ yalnız bırakılmıştır. Ancak biz bu yasal düzenlemelerin biran önce yapılması konusundaki kararlılığımızı devam ettireceğiz.” 

  

12 Haziran seçimleri hakkında da değerlendirmede bulunan Arslan, seçimlerden sonra Parlamentoya önemli görevler düştüğünü, bunun da yeni anayasa olduğunu kaydetti. Arslan, demokrasi, insan hakları ve sivil toplumu kapsayan yeni ve sivil bir anayasanın hayata geçirilmesini istedi.   

    

  

 

     

Eski Genel Başkanımız Salim Uslu, sendikalarda istikrarın ve huzurun önemine dikkat çekerek, istikrarın ve huzurun kurumların büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığını söyledi. İstikrar ve huzurun olmadığı bir yerde kurumların kendi içine odaklandığını, kendi içindeki kavgalarla uğraşmaktan büyüyüp gelişemediklerini belirten Uslu, Öz İplik İş teşkilatına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.  

 

   

 

     

       

 

    

 

 

 

  

          

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de Genel Kurula başarılar diledi. 12 Haziran seçimleri ve seçimlere giderken yaşanan terör olayları başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara değinen Çiçek, seçimlerden sonra gündeme gelmesi beklenen yeni anayasa çalışmaları hakkında da bilgi verdi.  

  

 

      

     

 

   

 

     

ÖZ İPLİK SEKTÖRÜNÜN BİRİNCİ SENDİKASI OLACAK 

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, işsizliğe dikkat çekerek, “İşsizlik bir sosyal afet olarak görülmeli, işsizlikle mücadelede sonuç almaya dayalı, bütün imkanlar seferber edilerek sürdürülmelidir” dedi. İnanç, Öz İplik İş Sendikasının kuruluş yıllarına ve ardından örgütlenme ve büyüme konusunda yürüttüğü faaliyetlere dikkat çekerek, “Zor şartlar altında kurulan sendikamız, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olacaktır” dedi. İnanç, Öz İplik İş Sendikası’nın tepkilerini, isteklerini yerinde ve zamanında ortaya koyan, uluslararası sendikal birikimle çalışmalarım gerçekleştiren, farklılığı ile kendini ortaya koyan bir sendika olduğunu belirterek, “Halen dokuma iş kolunda Türkiye'nin ikinci büyük sendikası olan Öz İplik İş Sendikasını Türkiye'nin birinci sendikası yapmayı hedefliyoruz” dedi. İnanç, çalışma hayatında 1850'li yılları hatırlatan görüntülere rastlandığını, 16 saate kadar varan fazla çalışmaların olduğunu, çocuk işçiliğinin bulunduğunu, sosyal güvenlikten yoksun ve kuralsız çalışmanın devam ettiğini ifade etti. İnanç, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin de kayıt dışı ile mücadele olduğunu belirterek, Öz İplik İş Sendikasının bu konuda Malatya'da yürüttüğü proje hakkında bilgi verdi.  

   

  

MURAT İNANÇ GÜVEN TAZELEDİ

Konuşmaların ardından genel kurul çalışmalarına devam etti. Genel kurulun ikinci günü yapılan seçimlerde yönetim için Genel Başkan Murat İnanç ve Niğde Şube Başkanı Mehmet Avşar başkanlığındaki iki ayrı liste yarıştı. Genel Kuruldan Murat İnanç güven tazeleyerek çıktı. Murat İnanç Başkanlığındaki Öz İplik İş Yönetimi Rafi Ay, Engin Doğan, Kemal Sönmez ve Mehmet Kaplan’dan oluştu.

   

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Mayıs 2011 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu