ARSLAN, KADIN KOMİTESİ BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI

05 Mart 2019 16:00, Haberler


ARSLAN, KADIN KOMİTESİ BAŞKANLAR KURULUNA KATILDI


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 5 Mart 2019 tarihinde Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Elmas Aydın, Hizmet-İş Şube ve İl Kadın Komite Başkanları katıldı.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kadın komite başkanlarının kadın sorunlarının yanı sıra, sendikal konularla da ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

"Kadın Komitelerimiz Sendika Şubesi Gibi Çalışmalı"

Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 68 bin kadın üyesinin bulunduğunu ve bunların temsilinde kadın komitelerine çok iş düştüğünü belirten Arslan, “Kadınlar haksızlıklara, mobbinglere maruz kalıyorlar. Bu sorunlarla mücadele edecek olan kişiler kadın komite başkanlarımızdır. Kadın komitelerimiz sendikamızın şubeleri gibi çalışmalıdır. Aile ve iş yaşamının koordinesi, kreş sorunlarının çözülmesi gibi pek çok konuda kadın komitelerimize iş düşüyor” dedi.

“Örgütlenmede Kadınların Desteğine İhtiyacımız Var”

Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulu’nda ev işçiliğinde çalışanlar, temizlik şirketlerinde çalışanlar, kamu yararına çalışanlar ve apartman kapıcılarının örgütlenmesi yönünde karar aldıklarını anlatan Arslan, bu alanlarda yapılacak örgütlenme çalışmalarında kadınların desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Kadın Sayısı Nispetinde Temsil Kararı Aldık”

Kadın üyelerle ilgili olarak, Hizmet-İş 13. Olağan Genel Kurulunda tüzükte değişiklik yaptıklarını belirten Arslan, “Tüzüğümüzde iki değişiklik yaparak, ilke kararı aldık. Kadın üyelerimizin sendikamızın tüm kademelerinde, kadın sayısı nispetinde temsil edilmesi kararını aldık. Üye sayımız ne olursa delege sayıları kadın üyelerimizle aynı oranda olacak. Bu iki husus, Türk sendikacılık hareketinde bir ilktir” dedi.

"Yerli ve Milli Bir Sendikal Anlayışı Yerleştirmeye Çalışıyoruz"

HAK-İŞ’in 43 yıllık bir konfederasyon olduğunu belirten Arslan, “HAK-İŞ, uluslararası sendikal hareketi yadsımayarak, yerli ve milli bir sendikal anlayışı yerleştirmek için çalışmaktadır. İnsanca yaşamak ve insanca çalışmak için sendikal hareket doğmuştur. HAK-İŞ olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar karşılaştığımız sorunları sosyal diyalog yoluyla, müzakere ederek ve uzlaşma kültürüyle çözme anlayışıyla hareket ettik. Yerli, milli ve tarihsel kodlarımızdan vazgeçmeyen aynı zamanda evrensel değerleri de sendikal anlayışımızın içine katarak yeni bir sendikal anlayış hareketi gerçekleştirme gayreti içerisinde olduk. Bizim kültürümüz çatışma kültürünün ötesindedir. İtiraz edeceğiz, karşı duracağız, insani olmayan tüm çalışma koşullarına karşı çıkacağız ancak kendi değerlerimizin bize yüklediklerinden yola çıkarak hareket edeceğiz" diye konuştu.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, başarının hedef koymak inanmak, örgütlenmek, çalışmak ve çabalamak sonucu olduğunu belirterek, kadın komiteleri olarak yolculuğa önce hedef koymakla başladıklarını söyledi.

Zengin, "Kadınlar olarak herkesten çok bizim örgütlü olmaya mücadele içinde var olmaya haklarımızı istemeye ihtiyacımız var. Anne, eş ve iş kadını olarak ev ve iş yaşam dengesini kurmak zorundayız. Daha çok kadınımıza ulaşmalı sendika çatısı altında birlikte mücadeleye davet etmeliyiz. Bugün HAK-İŞ olarak binlerce kadınımızı bir araya rahatça getirebiliyoruz ve bu sayede her platformda söz sahibi olup öneri ve taleplerimizi dile getirebiliyoruz" dedi.

Zengin, HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak gerçekleştirdikleri projeler, çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

05 Mart 2019 16:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu