HAK-İŞ’TEN BAKAN FATMA ŞAHİN’E ZİYARET

29 Temmuz 2011 14:00, Haberler


HAK-İŞ’TEN BAKAN FATMA ŞAHİN’E ZİYARET

    

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki HAK-İŞ heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyarete HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan ve Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri H. Ferudun Tankut, HAK-İŞ Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Şahin ile HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri katıldı.

  

    

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından 61. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenmesinden dolayı Fatma Şahin’i tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. Arslan, sosyal yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunun çıkarılması, Aile Yardımı Sigorta Kolunun Sistemimize dahil edilmesi ve Asgari Gelir Desteği Düzenlemesinin ülkemizde uygulamaya koyulmasının önemine dikkat çekti. Arslan, bu önerilerine ilişkin deyatlı bilgilerin yer aldığı HAK-İŞ “Avrupa Birliği-Türkiye Uluslararası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm Normları” Kitabı Bakan Şahin’e takdim etti.

    

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun özellikle kadın konusunda farkındalık oluşturan bir konfederasyon olduğunu, konfederasyona bağlı kadın komitelerinin oluşturulması ve var olan komitelerin etkin hale getirilmesi ve konfederasyon üyelerinin bütün kademelerde yer alması için çok ciddi adımlar atıldığını kaydetti. Arslan, konfederasyonun yönetim kurulunun aldığı bir kararla bir manifesto oluşturduğunu ifade ederek, "Bütün alanlarda kadına yönelik ayrımcılıklara karşı bir mücadele başlattık. Konfederasyonumuza bağlı bütün sendikalarda işe alımlarda mutlaka kadın erkek dengesinin oluşturulmasını şart koştuk. Yine stajyer öğrenciler konusunda konfederasyonumuz ve sendikalarda mutlaka kadın erkek dengesinin oluşturulmasını temel aldık. Konfederasyonumuza ve sendikalarımıza alınacak çalışanlarda da mutlaka kadın erkek dengesini sağlamaya çalıştık” dedi. Arslan, sendika genel kurullarında kadın temsili konusunda daha fazla olanak sağlandığına da dikkat çekti.

    

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kadının istihdamda yer almasının önemine değinerek, "Parlamentoyu besleyen damarlarda tıkanma var" dedi. Şahin, "Dönüp baktığımız zaman ülkedeki hedef demokrasiye gitmekse, katılımcı demokrasiyi sağlamaksa ve bu konuda demokratik hukuk devleti olma noktasındaki eksikliklerimizi sağlamaksa eğer, sendikal hareketler burada en önemli şey" dedi. Çağdaş ülkelerde sendikaların etkinliğe, yetkinliğe kavuşacak şekilde güçlenmesini ülkenin demokratikleşme mücadelesi olarak gördüklerini açıklayan Şahin, bu mücadelenin yanında yer aldıklarını ifade etti. Bunun ülkenin topyekün demokratikleşme mücadelesi olduğunu belirten Şahin, "2023 eylem planının gerçekleştirilmesi için sizlerin de her konuda etkin ve yetkin olması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonraki bilinçle de katılımcı demokrasi adına yapılacak her şeyde beraber hareket edeceğiz. Bundan önceki süreci görmemiz ve bundan sonraki süreci planlamamız gerekiyor" diye konuştu.

    

"Parlamentoyu besleyen damarlarda tıkanma var" diyen Şahin, parlamentoyu besleyen damarların yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, sendikalarda kadının yer alması demek olduğunu kaydetti. Sendikalarla alakalı sürece dönüp bakıldığında sağlık camiasında çalışanların yüzde 60-70'inin kadın, eğitimle ilgili çalışanların yüzde 60-70'inin kadın olduğuna işaret eden Şahin, bu durumun arkasındaki karar alma mekanizmasına bakıldığı zaman onların sorunlarını konuşanların ise erkekler olduğunu belirtti.

    

Şahin, HAK-İŞ'in özellikle kadın istihdamı konusunda yapılan çalışmalara ciddi manada destek verdiğini belirterek, neler yapılacağı konusunda masaya oturduklarını ve kararlar aldıklarını dile getirdi. Kadının toplumda var olabilmesinin dört aşamada mümkün olabileceğini ifade eden Şahin, birincisinin eğitim, ikincisinin istihdam, üçüncüsünün fırsat eşitliği, dördüncüsünün ise kadınların sorunlarıyla mücadele aşaması olduğunu söyledi. İstihdamın en ana motor olduğuna vurgu yapan Şahin, kadının durumuna bakıldığında 2002 itibariyle parlamentoda iş hayatını düzenleyen çok önemli yasal düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

   

HABERE AİT GÖRSELLER :

29 Temmuz 2011 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu