HAK-İŞ: "SENDİKAL HAKLAR, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN KAVŞAK NOKTASINI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

13 Ekim 2011 14:00, Basın


HAK-İŞ: "SENDİKAL HAKLAR, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN

KAVŞAK NOKTASINI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'de son bir yılda yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmeleri değerlendirdiği, 14. İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi'nin sosyal politika ve istihdam konulu 19. faslına ilişkin değerlendirmeleri, önceki yılların bir tekrarı niteliğinde bulunmaktadır. İlerleme Raporu,  19. Fasla yönelik bazı hususları görmezden gelirken, bazı hususlara ilişkin de yönlendirme amacı taşımaktadır" dedi.

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'de son bir yılda yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmeleri değerlendirdiği 14. İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ARSLAN, şunları kaydetti:

           

"Türkiye'de son bir yılda yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmeleri değerlendirdiği 14. İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi'nin sosyal politika ve istihdam konulu 19. faslına ilişkin değerlendirmeleri, önceki yılların bir tekrarı niteliğinde bulunmaktadır. İlerleme Raporu,  19. Fasla yönelik bazı hususları görmezden gelirken, bazı hususları ilişkin de yönlendirme amacı taşımaktadır.

İlerleme Raporunda, Geçici İstihdam Büroları Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesini zımnen eleştirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Raporun esnek çalışmaya odaklanması, AB'nin ekonomide ideolojik bir tercihi yansıtmaktadır.

İlerleme Raporunda, iş sağlığı ve güvenliği konusuna önemli yer ayırmasına rağmen taslak halinde bekleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa atıfta bulunmaması anlaşılır bir yaklaşım değildir.

Raporda, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanmamasını eleştirmesini doğru bir yaklaşım olarak buluyoruz.

Raporda, "sosyal partnerlerin kapasitesi geliştirilmelidir" eleştirisi, üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.

İstihdam konusunda olumlu yaklaşımın yanında, pasif istihdam tedbirlerinin geliştirilmesi konusuna değinilmemesi temel eksikliktir. Ulusal İstihdam Stratejisinin kabul edilmemesine ilişkin eleştiri, bizim itirazımızla birebir örtüşmektedir.

Raporda, Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Stratejisinin eksikliğine dikkat çekmeden, eylem planından bahsedilmesi eksik bir yaklaşımdır.

Raporda, AB projelerinin uygulanmasındaki problemlere dikkat çekilmesi bizim kaygı ve eleştirilerimizle örtüşmektedir. Projelerden sorumlu CFCU gibi kamu kurumlarının etkinliği ve başarısını eleştirmesi, projelerin etkin yürütülmesi açısından yerinde bir yaklaşımdır.

İlerleme Raporunda, yoksulluk ve çalışan yoksullar konusuna dikkat çekilmesi, sosyal ve ekonomik politikaların dengede götürülmesi ihtiyacının altını çizmektedir.

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, son derece önemli bir yaklaşımdır.

Kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda ayrımcılık yapılmasına dikkat çekmesi önemli bir husustur.

Raporun, AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vizenin kaldırılmamasına yönelik bir değerlendirme yapmaması da temel bir eleştirimizdir."

HABERE AİT GÖRSELLER :

13 Ekim 2011 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu