ARSLAN, ÇALIŞMA HAYATI BULUŞMALARINA KATILDI

21 Şubat 2020 10:26, Haberler


ARSLAN, ÇALIŞMA HAYATI BULUŞMALARINA KATILDI


Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 21 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TİSK tarafından “Hukuki Uygulamaların Analizi” temasıyla düzenlenen “Çalışma Hayatı Buluşmaları”na katıldı. 

Toplantıya Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ Hukuk Müşavirleri Hamdi Abdullah Koçoğlu, Kürşat Kaya, Mehmet Ali Kayabaşı’nın yanı sıra TOBB, MÜSİAD, YASED, TİSK, TÜRK-İŞ temsilcileri katıldı. 

İşçi, işveren ve yargı taraflarını ilk kez bir araya getiren toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açılış konuşması ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün konuşmalarıyla başladı. 

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, toplantı gündemine ilişkin HAK-İŞ’in tespit ve önerilerini paylaştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hukuk merkezli çalışma hayatını ilgilendiren konuların gündeme alınmasının memnuniyet verici bir durum olduğunu belirterek, toplantıda ortaya çıkan görüş ve önerilerin hukuk hayatına önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. 

Gül, konuşmasında hukuk, ekonomi ve çalışma hayatı konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş ilişkisinin, işçinin hak ve hukukunun ancak iş yeri varsa mümkün olduğunu belirterek, işyerlerinin ekonomiye katkı sağlayacak derecede artmasını ve daha fazla istihdam sağlamasını önemsediklerini söyledi.

İş mahkemelerindeki dava dosya sayısının artmasının işçiler ile işveren arasındaki bazı konuların daha net, daha hızlı çözülmesi gerektiğine işaret ettiğini vurgulayan Selçuk, bu konuların “Çalışma Hayatı Buluşmaları” toplantısının önemini ortaya çıkardığını kaydetti.

Program kapsamında, iş davalarında zorunlu arabuluculuk, iş sözleşmesinin feshi ve feshe bağlı haklar, belirli süreli iş sözleşmesi, yurtdışı işçi istihdamı konuları kapsamlı olarak ele alındı.

Genel Başkan Yardımcımız Av. Hüseyin Öz de toplantının öğleden sonraki bölümünde söz alarak toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21 Şubat 2020 10:26, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu