YENİ TORBA KANUN TASLAĞINA HAK-İŞ’İN ÖNERİLERİ

15 Nisan 2020 15:00, Basın


YENİ TORBA KANUN TASLAĞINA HAK-İŞ’İN ÖNERİLERİ

TORBA KANUN TASLAĞI ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZİ SUNDUK


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri Av. Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve diğer siyasi partilerin Grup Başkanvekillerine ülkemizi etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs’le mücadele kapsamında hazırlanan “Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Teklifinde yer alan çalışma hayatıyla ilgili maddelere ilişkin görüşlerini içeren bir rapor gönderdi.

Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurumları ile milletimiz omuz omuza büyük bir mücadele vermektedir.

Bu dönemde tüm dünyaya örnek olan, tedbirleri alan, politikalar geliştiren başta Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Bakanlarımıza, kurum yöneticilerimize, sağlık çalışanlarımıza, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için emek sarf eden tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Devletimiz Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında milletimize, işçilerimize ve işverenlerimize yönelik gerekli ekonomik ve sosyal tedbirleri almakta, destekler vermektedir. Bu kapsamda hazırlanan Kanun Tasarısında, KOVİD-19’un etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışma hayatı başta olmak üzere birçok alanda düzenlemelere yer verilen çalışmaya Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in görüşlerini içeren bir raporu tarafınıza sunuyoruz.

Konfederasyonumuzun sunduğu söz konusu raporda; Fesihlerin Yasaklanması Yönündeki Düzenleme, Fesih Yasağı Uygulanan Dönemde Ücretsiz İzin Uygulamasına Gidilmesi, İşçilerin Doğrudan Ücretsiz İzne Çıkarılması, Ücretsiz İzin Düzenlemesinin Çalışanlar Arasında Eşitsizliğe Neden Olması, Fesih Yasağı Süresince Ödenmesi Öngörülen Nakdi Destek Miktarı, Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşverenlerin İşçileri Vergi ve Primlerden Muaf Tutmasını içeren görüş ve önerilerimiz yer almaktadır.

Açıklanan kanun teklifinde Kısa Çalışma Ödeneğinin uygunluk tespiti beklenmeksizin işverenin beyanı doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmiştir. HAK-İŞ olarak sunduğumuz raporda kısa çalışma ödeneğinin işlevsel hale getirilmesi için uygunluk tespitinden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Raporumuzda belirttiğimiz bu görüşümüzün teklife yansımasını olumlu bulmaktayız. 

Bununla beraber kanun teklifinde kısa çalışma ödeneği şartlarının hafifletilmesi ile ilgili bir hususa yer verilmemesi bir eksiklik olarak görülmektedir. Zor bir süreçten geçerken işten çıkarmaların yasaklanmasını çok önemli bir adım olarak görmekle birlikte, fesih süresinin üç aydan daha fazla olmasını, mümkünse yıl bazında uygulanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

HAK-İŞ olarak; kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının çalışanlar lehine iyileştirilmesini ve fiilen çalışma olgusunun esas alındığı bir uygulama yapılmasını talep ediyoruz. Fesih yasaklarına bağlanan sonuçlar bakımından kısa çalışma ödeneğinin ıslah edilerek, başvuran bütün işletmelerin bu ödenekten doğrudan doğruya faydalandırılması, işçiler bakımından asgari sigortalılık ve prim ödeme gün sayılarına ilişkin şartların kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. 

Kanun tasarısında yer alan ücretsiz izin uygulaması her zaman ve her koşulda siyasi, sendikal veya ekonomik nedenlerle kötüye kullanılabilecek bir durumdur. Bu nedenle ücretsiz izin uygulamasından vazgeçilmesini ve tasarı metninden çıkarılmasını talep ediyoruz. 

Ücretsiz izin uygulamasının tasarıda bu haliyle kalması halinde telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olacağına inanıyoruz. Bu neden işverenlerin keyfi uygulamalarını önleyecek kriterler getirilmesini hayati önemde görüyoruz. 

Raporumuzda belirttiğimiz üzere HAK-İŞ olarak, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği rakamlarının denkleştirilmesini, ücretsiz izne ayrılan işçiler için kısa çalışma ödeneğindeki gibi prime esas kazançlarının yüzde 60’ından az olmamak üzere bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz. 

Ayrıca, KOVİD -19 salgını süresince iyi niyetli işverenlerin teşvik edilmesi amacıyla kısa çalışma ödeneği dışında işverenlerce işçilere sağlanacak menfaatlerin vergi ve sigorta primlerinden muaf tutulmasını talep ediyoruz. 

Bu çerçevede Konfederasyonumuz görüşlerinin taslağın kanunlaşma sürecinde dikkate alınmasını rica ediyoruz.”

Söz konusu rapor www.hakis.org.tr adresinde yer almaktadır.


İLGİLİ DOSYALAR:

HABERE AİT GÖRSELLER :

15 Nisan 2020 15:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu