HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE TİSK’TEN ORTAK TALEPLER

27 Ağustos 2020 14:35, Basın


   

 HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE TİSK’TEN ORTAK TALEPLER


Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), “Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatılsın” talebini dile getirdi. 

27.08.2020

3 konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

“Salgın sürecinin ilk gününden bu yana TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak eşgüdüm içerisinde, çalışanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu. Ekonomi yönetimimiz de, kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam ediyor. 

Biz de tüm bu çalışmalar için teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugüne kadar sosyal taraflar olarak, çalışanlara ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sözcüsü ve sonuna kadar destekçisi olduk. Normalleşme çalışmalarının devam ettiği bugünlerde, daha önce de bazılarını dile getirdiğimiz ve hâlâ güncelliğinin sürdüğünü düşündüğümüz ortak taleplerimizi tekrar dikkatlere sunmak istiyoruz. 24 Temmuz 2020 tarihinde yasalaşan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da da belirtildiği üzere yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesini olumlu karşılıyoruz. Bu çerçevede istihdama da katkı sunacağına inandığımız  bazı taleplerimiz şu şekilde sıralanıyor:  


Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması, 

Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması,

Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile işverenin fark ödemesi hususunun  özendirilmesi,

İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması,

İŞKUR tarafından bazı işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden sehven yapılan ve işverenle-çalışanın kusurunun bulunmadığı fazla ödemelerde, geri ödeme hususunun işçi-işveren ilişkilerini bozmayacak şekilde İŞKUR tarafından giderilmesi, tarafları mağdur etmeyecek bir çözümün bulunması,

İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin, normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.


Salgının en zorlu günlerinden bu günlere hep birlikte ortak akılla ulaştık, bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya her daim hazırız. İşçi-İşveren-Kamu eşgüdümünde, bu günleri de el ele vererek ve üreterek aşacağımıza inancımız tam.”


Ergün ATALAY

Türk-İş Genel Başkanı


Mahmut ARSLAN

Hak-İş Genel Başkanı


Özgür Burak AKKOL

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı


HABERE AİT GÖRSELLER :

27 Ağustos 2020 14:35, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu