ITUC VE ETUC'TAN DESTEK

04 Kasım 2020 14:10, Haberler


ITUC VE ETUC'TAN DESTEK

“TORBA YASANIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDEN TÜRKİYE SENDİKALARININ YANINDAYIZ”


HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK tarafından TBMM gündeminde olan torba yasa tasarısının geri çekilmesine ilişkin talebimize, Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikaları Konfederasyonu’ndan (ETUC) destek geldi. 

ITUC Genel Sekreteri Sharan BURROW ve ETUC Genel Sekreteri Luca VİSENTİNİ imzasıyla gönderilen mektupta, “Torba Yasanın geri çekilmesini talep eden Türkiye sendikalarının yanındayız” mesajı verildi. 

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK tarafından yayınlanan, esnek çalışmaya dönük düzenlemelerin geri çekilmesi talebini içeren ortak açıklamaya ilişkin olarak ITUC Genel Sekreteri Sharan BURROW ve ETUC Genel Sekreteri Luca VİSENTİNİ üç konfederasyona gönderdiği destek mektubunda şu görüşlere yer verdi:

 “Sevgili Kardeşlerim, 

İş güvenliğini ve işçi haklarını tehdit eden, geçici istihdamı teşvik eden yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeden önce bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hükümet ve siyasetçiler, Türkiye’deki üyelerimizin bu düzenlemeye karşı ortak itirazlarını dikkate almalıdır. Biz de Avrupa ve dünya sendikal hareketi olarak, Türkiye’deki işçilerin, haklarını savunmak için yürüttüğünüz çalışmaları sonuna kadar destekleyeceğiz.

Tasarıyı hazırlayanlar, genç işçilerin ve 50 yaşından büyüklerin istihdam edilebilirliğini arttıracağını iddia etseler de yeni yasa işçileri sosyal güvenceden mahrum bırakacak, işyerlerinde yaş ayrımcılığına dayalı iki kademeli bir istihdam sistemi kuracak, güvencesiz ve kayıt dışı işleri yasallaştıracaktır.

Yasa tasarısına göre, işverenler, Türkiye'de norm olan açık uçlu iş sözleşmesi sisteminden bir istisna olarak, 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere belirli süreli sözleşmeler uygulayabilecek. Belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin iş güvencesi olmayacak, kıdemlerini, çeşitli sosyal koruma yardımlarını annelik dahil işsizlik, malullük, emeklilik, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı gibi kaybedecektir. İş güvencesinden yoksun bırakılacak işçiler, sendika üyeliği ve toplu pazarlık hakları üzerindeki sınırlamalar nedeniyle de ayrımcılığa maruz kalacaklar. Yaklaşık 10 milyon işçinin etkileneceği hesaba katıldığında bu uygulama, uluslararası temel çalışma standartlarının ihlali, ülkenin tüm çalışma ilişkileri sistemine vurulan ciddi bir darbe ve sendikalara yönelik bir saldırı anlamına gelmektedir.

200 milyon üyeli Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) ve 45 milyon üyeli Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) adına, Avrupa ve dünyadaki sendikaların bu tasarıya karşı çıkan Türkiyeli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Hükümeti sendikalarla istişare yapmaya, insana yakışır ve güvenli istihdamı teşvik etmek için en etkili mekanizma olarak işçi haklarını ve toplu pazarlığı zayıflatmayan aksine geliştiren gerçek bir koruma paketi hazırlamaya çağırıyoruz. ILO, AB ve Avrupa Konseyi dahil olmak üzere ilgili bütün uluslararası mekanizmalarını devreye sokarak faaliyetlerinizi desteklemeye hazırız.

Dünyanın her yerindeki diğer işçiler gibi Türkiye'deki işçiler de ILO'nun Yüzüncü Yıl Bildirgesi’nde belirtilen, evrensel iş güvencesine dayalı yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duymaktadır.  Torba yasanın geri çekilmesini talep eden Türkiye sendikalarının yanındayız."

Saygılarımızla.

Sharan Burrow, ITUC Genel Sekreteri

Luca Visentini, ETUC Genel Sekreteri”

HABERE AİT GÖRSELLER :

04 Kasım 2020 14:10, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu