“ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI SOSYAL KORUMA SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR”

12 Haziran 2021 11:30, Basın


“ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI SOSYAL KORUMA SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR”


HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü dolayısıyla yapılan açıklamada, “HAK-İŞ olarak, çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Çocuk işçiliği sorununu çocuk hakları temelinde bir insan hakkı ihlali olarak değerlendiriyoruz. Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında sosyal koruma sistemlerini sosyal diyalog anlayışıyla güçlendirmeliyiz” denildi.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından, 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü dolayısıyla yapılan yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Çocuk işçiliği, Çocuğun Refahını ve Geleceğini Olumsuz Etkiliyor”

Dünyanın birçok yerinde çocuk işçiliği sorunu halen devam etmektedir. Çocuk işçiliği yüzünden, çocuklar eğitimden mahrum bırakılmakta, sağlıkları bozulmakta ve bütün yaşamları olumsuz yönde etkilenmektedir. Çocuk işçiliği sosyal, fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutları olan ve bu boyutlarda çocuğun istismarına yol açan önemli bir sorundur. Çocuğun refahını ve geleceğini olumsuz etkileyen bu sorunun çözümü için toplumun tüm kesimleri birlikte mücadele etmelidir. 

"2021 Yılının “Çocuk İşçiliği İle Uluslararası Mücadele Yılı” Olarak İlan Edilmesini Memnuniyetle Karşıladık”

Birleşmiş Milletler, 2021 yılını ‘Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı’ ilan etmiştir. Bu kapsamda,  ILO Türkiye Ofisi tarafından geliştirilen program ile küresel düzeyde başlatılan bu çağrı hareketinin ulusal düzeyde desteklenmesi hedeflenmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Birleşmiş Milletlerin kararını memnuniyetle karşılıyor, bu mücadele sürecine katkı ve destek sunacağımızı ifade ediyoruz.

Dünyada 160 Milyon Çocuk İşçi Bulunmaktadır

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan tahmin raporlarına göre, dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Raporda, dünyada çocuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez artış gösterdiği, son 4 yılda çocuk işçilerin sayısının 8,4 milyon arttığı ve çocuk işçilerin yüzde 70'ten fazlasının yani 112 milyonunun tarım sektöründe çalıştığı belirtilmektedir.

Ülkemizde ise, TÜİK tarafından 2019 yılında açıklanan resmi verilere göre 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Çalışan çocukların % 65,7'sinin aynı zamanda eğitime devam ettiği,  % 35,9'unun da hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak için çalıştığı çıkan sonuçlar arasındır. Bu veriler ışığında, çocuk işçiliği sorunun çözümü için işsizlik ve yoksulluk sorununu çözecek etkin sosyal politikalara ağırlık vermemiz gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Eylem Planı Önemli Bir Çalışmadır

Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017- 2023) hazırlanmıştır. Bu ulusal program çerçevesinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitimin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması gibi temel stratejiler ve faaliyetler kurum, kuruluş ve konfederasyonların ortak çalışmasıyla devam etmektedir. Bu çalışmaları oldukça önemsiyor ve HAK-İŞ Konfederasyonu olarak eylem planı çalışmalarında yer alıyoruz. 

Sendikal Örgütlenmenin Teşvik Edilmesi Çocuk İşçiliğini Önleyecektir

Sendikal örgütlenmenin çocuk işçiliğinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sendikal örgütlenme hak ihlallerinin önüne geçilmesini, insana yakışır bir yaşamın tesis edilmesini, yoksulluğun önlenmesini, hakların ve özgürlüklerin geliştirilmesini sağlamaktadır. İşte bu sebeple, sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi çocuk işçiliğini önleyecektir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çocuk işçiliğiyle mücadele için bütün işyerlerini sendikalı olmaya davet ediyoruz.

Sosyal Koruma Sistemlerini Sosyal Diyalog Anlayışla Güçlendirmeliyiz

HAK-İŞ olarak, sosyal koruma sistemlerinin yoksulluğun ve çocuk işçiliğinin önlenmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki, sosyal koruma sistemleri gelirden yoksun kalan herkes için temel gelir güvencesi sağlamakta, insan onuruna yakışır bir yaşam için temel hizmetlere erişimi güvence altına almakta ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.  HAK-İŞ olarak, sosyal koruma sistemlerinin sosyal diyalog anlayışıyla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu yaklaşımla, çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir aşama kaydedileceğini düşünüyoruz.”

HABERE AİT GÖRSELLER :

12 Haziran 2021 11:30, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu