DÜNYA “KADIN HAKLARI GÜNÜ VE "TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINMASI"NIN YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

04 Aralık 2021 12:37, Basın


DÜNYA “KADIN HAKLARI GÜNÜ VE "TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINMASI"NIN YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, "Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıl dönümünde tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor, varlık mücadelesinde ön saflarda yer alan yürekli kadınlarımıza hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla bir açıklamalarda bulundu:

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor, varlık mücadelesinde ön saflarda yer alan yürekli kadınlarımıza hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ Olarak Sadece Sorun Var, Sorun Yaşanıyor Demiyor Eğer Bir Sorun Varsa Çözümüne Katkı Sağlamak İçin Ne Yapabilirim Derdiyle Dertleniyoruz.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün; kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür.  Demokratik toplumlarda erişim ve katılım noktasında kadınlara verilen haklar büyük öneme sahiptir. HAK-İŞ olarak sadece sorun var, sorun yaşanıyor demiyor eğer bir sorun varsa çözümüne katkı sağlamak için ne yapabilirim derdiyle dertlenerek sendikal bir bütünlüğü ifade ediyoruz.

Kadınların Kendi Hakları Uğrundaki Mücadeleleri Daha Eşitlikçi Bir Toplum Oluşturulmasını Sağlar

Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. HAK-İŞ olarak kadınların kendi hakları uğrundaki mücadelelerinin daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşıdığına inanıyoruz.

Çalışma Hayatının Her Kademesinde Kadının Temsil Gücüne İnanıyoruz

Bundan tam 87 yıl önce; 5 Aralık 1934’te Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. Diğer birçok batılı ülke ile kıyaslandığında Türk kadını seçme ve seçilme hakkını çok erken denebilecek bir tarihte kazanmıştır. Bu kararın ardından 1935 yılında yapılan seçimlerde 18 kadın vekil meclise girmiştir. Bu rakam o dönem için yüzde 4.6'lık bir temsil oranı demektir. Bugün ise Meclis’te 101 kadın milletvekili bulunmakta ve kadın temsil oranı yüzde 17.35’tir. HAK-İŞ olarak toplumun her kesiminde ve çalışma hayatının her kademesinde kadının temsil gücüne inanıyor, güçlendirilmesi için çalışmalarımıza ivme kazandırmaya devam ediyoruz.

Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik Eksende Çalışma Hayatının Düzenlenmesi İstiyoruz

Kadın ve erkeğin eşit yurttaş mücadelesinde gelinen noktada önemli yol kat edilmişse de bugün nüfusumuzun 49,9’u kadınlardan oluşmasına rağmen kadınlarımızın fiili olarak “eşit yurttaş” olamadıkları açıktır. Fırsat eşitliğinin sağlanamaması, kadın istihdamın arttırılmaması, siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer alamaması, kadının insan haklarının ihlaline devam edilmesine neden olmaktadır. Ülkesini ayakta tutmak için hayatın her alanında var olan kadınlarımız adına ‘Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik’ ekseninde çalışma hayatının düzenlenmesi istiyoruz.

Şiddet ve Tacizden Arındırılmış Çalışma Ortamının Sağlanmasını İstiyoruz:

HAK-İŞ olarak şiddet ve tacizi bir insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, insana yakışmayan bir olgu olarak görüyoruz. Karşılıklı saygı ve insan onuruna dayanan bir çalışma kültürünün önemine inanarak, herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma ve  yaşamı hakkına sahip olması gerektiğini her platformda dile getiriyor, bu ortamın sağlanmasını istiyoruz.

Toplumsal Değerlerimiz Işığında Zihniyet Değişimi ve Dönüşümünde En Ön Safta Mücadelemizi Sürdüreceğiz:

6284 sayılı kanun ile ülkemizde son 20 yıl içerisinde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda çok önemli mesafeler kat edildiğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile şiddetin, baskının, işyerlerindeki tacizin çözümü için çok ciddi kanuni düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Ancak kadın cinayetleri, aile içi şiddet ve çocuk ölümlerine ilişkin her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor. HAK-İŞ olarak sadece kanuni düzenlemelerin bu yaşananların önüne geçemeyeceğini, toplumsal olarak bir zihniyet değişimine ve dönüşümüne ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Değerlerimiz ve inançlarımız doğrultusunda bu dönüşümde en ön safta yer alacağız.

Toplumun Tüm Kesimlerini Duyarlılığa, Yeni Adımlar Atmaya Çağırıyoruz:

 İnsan onuruna yakışır hayat herkesin hakkıdır. Bizler, HAK-İŞ olarak, kadına dair her konuyu ele alıyor ve önceliğimiz sayıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini duyarlılığa, yeni adımlar atmaya çağırıyoruz.

  Konfederasyonumuz başta olmak üzere, bütün bağlı sendikalarımızdaki kadın komitelerimizle kadınların sorunlarını belirliyor, çare arıyoruz. Bunun için kadınların, fıtratta farklılık haklarda eşitlik perspektifinde, haklarını tam ve eksiksiz olarak kullanmalarının sağlanması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kadın üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimizin insanca yaşam hakkını kullanmaları için çalışmalar yapıyoruz.

Diyarbakır Anneleri’nin Onurlu Direnişinin Yanındayız

Terör, tüm dünyada ve ülkemizde varlığını sürdürmekte, can almaya, evlatları analarından ayırmaya devam etmektedir. Diyarbakır’da anneler çocuklarını terör örgütlerinden kurtarmak için onurlu bir direniş gerçekleştirmektedir. Tıpkı bundan tam 102 yıl önce Anadolu'nun büyük bir bölümü işgal altındayken Kastamonu'da 3 bin kadının bir miting düzenleyerek bu işgali Türk kadınları olarak tanımadıklarını tüm dünyaya duyurmaları gibi Diyarbakır Annelerinin direnişini de kadınlarımızın haklarını, vatanlarını ve evlatlarını korumak için gerekirse her şeyi göze alabilecekleri bir mücadele olarak görüyoruz.

Küremizde Yer Alan Tüm Mazlum Ve Mağdurların Hakları İçin Uluslararası Arenada Farkındalık Oluşturuyoruz

Suriye’de, Filistin’de, Gazze’de, Yemen’de, Mısır’da, Irak’ta Doğu Guta’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Karabağ’da Libya’da dünyanın pek çok bölgesinde işgaller, savaşlar, çatışmalar ve soykırımlar yaşanmakta, bu olaylardan en çok kadınlar ve çocuklar etkilenmekte, sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler.

HAK-İŞ olarak dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların yanında olma sorumluluğumuzdan hareketle gerek ülkemizde, gerekse uluslararası arenada farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. BM başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları da mağdur ve mazlum halkların sesini duymaya davet ediyoruz. 


 


HABERE AİT GÖRSELLER :

04 Aralık 2021 12:37, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu