YILDIZ, SGK GENEL KURULU’NDA KONUŞTU

28 Aralık 2021 12:45, Haberler


YILDIZ, SGK GENEL KURULU’NDA KONUŞTU

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 28 Aralık 2021 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) 6. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Yıldız, Genel Kurul’da HAK-İŞ Konfederasyonu olarak taleplerimizi sıraladı.

Genel Kurula Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Erdoğan Serdengeçti, uzmanlarımız Elif Yıldırım, Mert Tezer ve Merve Yılmaz katıldı. Merve Yılmaz, Genel Kurul Divanında Konfederasyonumuzu temsil etti. 

“Genel Başkanımızın Başarı Dileklerini Sunuyorum”

Genel Kurulda konuşan Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 6. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Sözlerime başlarken HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Genel Kurulumuza başarı dileklerini sunmak istiyorum. SGK’ya bugüne kadar göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından ve özellikle pandemi dönemindeki başarılarından, kolaylaştırıcı yaklaşımlarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

 “Düzenli Gelir Yardımı İstiyoruz”

Yıldız, tüm toplumun düzenli bir gelir yardımına kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Bizler düzenli gelir yardımı sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyoruz.  Ancak sistem içerisine, çalışma hayatına giremeyenlerin de eklenerek bu sistemin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa’daki çalışmalara ve mevcut örneklere uygun olarak bu sistemin oluşturulmasının önemli olduğunu belirtmek isterim. Bunun yanında emeklilik yaşı çok yükseltildi ve yükseltilmeye de devam ediyor. Bunun için 18 yaşına gelen her bir bireyin 4 aylık sigortalı sayılmasını, bu sürenin o kişiye borç olarak yazılmasını, gelirine bağlı olarak da daha sonraki süreçlerde bunun tahsil edilmesini öneriyoruz. Biz bütün toplumu sigortalı olarak sistemin içerisine kazandırmak gibi bir görevimizin olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Emekli Aylıkları Çok Düşük”

Emekli aylıklarının düşüklüğüne dikkat çeken Yıldız, “Emekli aylıklarında alt sınırın çok düşük olma sorununun giderilerek emeklilik anlayışına uygun olarak en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere alt standart getirilmesini istiyoruz. SGK’nın bu konuda siyasete destek verecek çalışmalar yapmasının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca annelerin çocuklardan dolayı doğum borçlanması konusunda, doğumdan önceki sigortalılık sorunun çözülmesinin, toplumda çok büyük bir ihtiyaç olduğunu da sözlerime eklemek isterim. 3 çocukla sınırlı olan bu uygulamanın toplumdaki bütün herkes için çocuk sayısına bakılmaksızın genişletilmesinin önemli olduğunu, bunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na maddi olarak bir zarar değil, katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İşçi Emekli Maaşları da Müzakere Edilmeli”

Memur emeklilerin maaş artışının müzakere edilmesinin yanında işçi emeklilerinde böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını hatırlatan Yıldız, “Memur toplu sözleşme sürecinde memur sendikalarımızın sözleşmelerinde buna atıfta bulunulmaktadır. Ancak işçi emeklilerinin maaş artışı ile ilgili olarak herhangi bir müzakere süreci söz konusu değildir. İşçi emeklilerinin de müzakere sürecine, maaş artışı bakımından dahil edilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Mevsimlik İşçiler Ülkemizin Kanayan Yarasıdır”

Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mevsimlik işçilerin emeklilikleri hak etmesi büyük bir kanayan yara haline gelmiştir. Ömrü boyunca çalışsalar bile emekliliği hak etme sorunları bulunmaktadır. Onların çalışmadıkları dönemler için sigorta primlerinin ödenmesi gibi bir ihtiyaç söz konusudur ve bu konuda da bir adım atılmasını bekliyoruz. Stajlarda sigorta sadece meslek hastalığı ve iş kazaları ile sınırlı tutulmaktadır. Oysa bunun için yaşlılık sigortasının da başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğinin aciliyet arz ettiğini belirtmek istiyorum.”

Sendikal örgütlenme açısından SGK’nın ayrı bir önemi olduğunu, e-devlet sisteminin SGK verilerine dayandığını anımsatan Yıldız, “Bizim işkolundaki barajları SGK’daki işçi sayısı belirlemektedir. Bizim sendikalar olarak bu sürece erişimimiz söz konusu değildir. Bu konuda da yeni bir düzenleme yapılarak sendikal hareketin erişimine açık hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. 

“EYT Konusunda Önerilerimiz Var”

Toplumda EYT olarak adlandırılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna da değinen Yıldız, “EYT’liler için bir mağduriyet boyutu bulunmaktadır. Ancak kanun çıkarken, biz bütün sosyal taraflar olarak bu işin içerisinde yer aldık. En son şekline o zaman emek platformu olarak birlikte katkı sağladık, bazı değişikliklerle beraber onu onaylamış olduk. Dolayısıyla sistemi birlikte kurmuş olduk. Fakat burada sistem dışında kalanlar için Avrupa’daki örneklere uygun olarak bazı borçlanma kolaylıkları getirilebilir diye düşünüyoruz” dedi.

“Bazı Meslek Dallarına da Yıpranma Payı Getirilmeli”

Bazı meslek dallarındaki yıpranma uygulamasına da değinen Yıldız, “Madenlerde yıpranma uygulaması söz konusudur. Ancak banka ve metal çalışanları gibi birçok iş kolundan da bu anlamda talepler var. Bu konuda da sektörel düzeyde sosyal diyalog mekanizmalarının da kurularak bu sorunların incelenmesini ve çözüm getirilmesini bekliyoruz” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme kapsamında listede yer alan ilaç sayısının 10 binin üzerinde olduğunu ifade eden Yıldız, “Ancak sağlıkta, hastalıkları ayırmak mümkün değildir. Bu kapsamın neden bütün hastalıklar için yapılmadığı konusunda bizlerde bir soru işareti vardır, bunun adalet gereği bütün hastalıklar için geri ödemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. 

Sosyal Güvenlik açısından bakıldığında her bir bireyin ayrı bir hikayesi olduğunu söyleyen Yıldız, “Sistem içinde olsun dışında olsun bütün vatandaşların ilgisi söz konusudur. Örneğin memur olarak prim gün sayısını doldurduğu halde Bağ-Kur’lu olan bir arkadaşımız, eğer erken vefat ederse Bağ-Kur’dan emekli oluyor. Eğer uzun yaşadığı zaman emekliliği hak ederse karma bir yapıda emekli oluyor. Burada geride kalanlar için büyük bir mağduriyet ve haksızlık söz konusudur. Alo 170’e gelen bütün başvuruların politika geliştirme açısından da incelenmesi gerektiğine inanıyorum” sözlerine yer verdi.  

Yıldız, SGK’nın Türkiye’nin güzide bir kuruluşu olduğunu belirterek, “Ben SGK’nın Başkan ve yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Yeni seçilecek yönetime de başarı ve desteklerimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yıldız, SGK TV'ye Röportaj Verdi

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 6. Genel Kurulu’nda SGK TV’ye özel röportaj verdi.

Yıldız, pandemi dönemiyle birlikte Sosyal Güvenlik Sistemi’nin öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerek, “Pandemi ile birlikte duyarlılık belki biraz daha arttı ama Sosyal Güvenliğin her dönemde önemli bir durumu var. Bence pandemi ile birlikte önemi bir kez daha anlaşıldı. Biz HAK-İŞ olarak sosyal güvenlik kodlarının iyi kurulmasını ve bütün topluma yönelik olmasını istiyoruz. SGK’nın kurulması, işleyişi ve şu ana kadar yapmış olduğu faaliyetler zaten bunları gösteren şeyler” diye konuştu.

“SGK, Türkiye’nin En Güzide Kuruluşu”

Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Türkiye’nin en güzide kuruluşu olduğunu söyleyerek, “Sosyal güvenlik anlayışın daha da derinleştirme anlamında bizlerin sorunlarımızı ortaya koyup, sistemi geliştirecek öneriler yapmamız lazım ki SGK geldiği noktayı daha da pekiştirip sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya daha iyi hizmet verebilsin. Bizler sadece Türkiye’deki vatandaşlara değil, dünyada 5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. SGK onlara ve bütün dünyaya hizmet sunan bir kurum haline geldi. Bu tutum, Türkiye’nin yardımsever, insani değerlere verdiği önemi de göstermektedir” diye belirtti. 

“Pandemi Bizlere Çok Şey Öğretti”

SGK’nın pandemi dönemi sürecinde şartlar ne olursa olsun bütün vatandaşlara ulaşma gibi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Yıldız, “Özellikle pandemi döneminde SGK’nın her an hazır olması gerektiğini öğrendik. SGK, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte, yeteneğe ve kapasiteye sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir” açıklamasında bulundu.

“Kayıt Dışı İstihdama Önerilerimiz Var”

Kayıt dışı istihdamın çalışma hayatının en büyük sorunlarından birisi olduğuna vurgu yapan Yıldız, yüzde 30’lara varan kayıt dışılığın önlenebilmesi için HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çözüm önerileri getirdiklerini sözlerine ekledi. Yıldız, “Kayıt dışılığı sadece söylem olarak değil, bunu bütün sisteme yansıtarak çözmemiz gerekiyor. Biz düzenli gelir yardımı sisteminin kurulmasını öneriyoruz. Böyle olursa insanlar kayıt dışı çalışmayacak, bundan uzak kalacaktır. Dolayısıyla bizler bütün bireylere ulaşırsak, bunları kucaklayacak bir yapı ve mekanizmayı oluşturursak, kayıt dışının da önlemini almış olacağız. Bunun için insanları sosyal koruma altına alacak mekanizmaları birlikte geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Yıldız, SGK’nın ilaçtan, emeklilik maaşı ödenmesi, emeklilik sisteminin hızlandırılması, sistemlerin daha hızlı ve aktif bir şekilde karşılık bulmasına kadar bütün hizmetlerini önemli bulduklarını belirtti.

HABERE AİT GÖRSELLER :

28 Aralık 2021 12:45, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu