ERKEN DÖNEM ÇOCUKLUK BAKIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYINA KATILDIK

06 Ocak 2022 09:52, Komite Etkinlikleri


ERKEN DÖNEM ÇOCUKLUK BAKIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYINA KATILDIK

HAK-İŞ Kadın Komite Başkan Yardımcımız ve Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, TBB, EBRD & ILO’nun organize ettiği ‘Erken Dönem Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paydaşlar Çalıştayına katıldı.

Çalıştayda, kaynaklar ve kısıtlar ışığında sürdürülebilir erken çocukluk bakım modelleri arayışına ilişkin paydaş çalışmaları değerlendirildi. Kamu, özel sektör, belediyeler, sivil toplum ve sosyal tarafların işbirliği ile iyi örneklerin Türkiye’de yaygınlaştırılmasına ilişkin koşulların yasal çerçeve, finansman ve yönetim modelleri ekseninde ele alınarak bütün bunların kadın istihdamı üzerine etkileri değerlendirildi.

Kadın Komite Başkan Yardımcımız Ayhan, çalıştay da söz alarak HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın konuya ilişkin görüşlerini ve çocuk bakım hizmetleri konusundaki yürütülen çalışmalara ilişkin tecrübelerimizi paylaştı. 

Çalıştay kapsamında katılımcılarla, erken çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin tekil işveren uygulamaları, işverenlerin işbirlikleri ile öncülük ettikleri uygulamalar, sendikalar öncülüğünde sunulan hizmetler, belediye kreşleri, bağlamında kapsamlı olarak tartışıldı. Mevzuat, finansman, yönetim, izleme ve değerlendirme, denetim ve kadınlar, aileler ve çocuklara katkıları bağlamında analiz edildiği çalıştayın ve kreşleri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi gibi kurumlar kreşleri nasıl işlettikleri hakkında örnekler sundu.


HABERE AİT GÖRSELLER :

06 Ocak 2022 09:52, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu