TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU ALT KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDIK

24 Şubat 2022 10:11, Haberler


TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU ALT KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDIK


Hak-İş Kadın Komitemiz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 27.yasama dönemi, 4 yasama yılının, 8 Temmuz 2021 tarihli kararıyla kurulan “Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu" alt komisyonunun toplantısına katıldı. 

Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Aybüke Bengü Özmutaf, Hizmet-iş Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Hacer Türk Albayrak ve Kadın Komitesi Sorumlumuz Yağmur Açıkalın toplantıya katıldılar. 

Toplantıya Ak Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlık ederken, Komisyon üyeleri Ak Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de katıldılar. 

Toplantıda 3 işçi konfederasyonunun kadın çalışmalarını yürüten uzmanları bulundular.

Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin “İş Ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması” konusunda 30 dakikalık bir sunum gerçekleştirerek, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının arttırılması ve anneliğe bağlı ayrımcı uygulamaların önüne geçilmesi için konfederasyonumuzun görüş ve önerileri hakkında komisyon başkanı ve üyelerine bilgi verdi.

HAK-İŞ Kadın Komitemiz tarafından, 

- Kadın işçinin doğumdan önce ve doğumdan sonra izin ve çalışma şartlarında düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

- Ebeveyn izinlerinin artırması anne ve babaya ayrı ayrı verilmesi,

- Analık hakkı kapsamında izin kullanan kadın çalışanlara psikolojik baskı yapıldığını, bu izinlerin anneye değil çocuğa özgülendiğinin vurgulanması,

- Her mahallede kapasitesi yüksek, ulaşılabilir, uygun fiyata, 24 saat usulü çalışan kreş ve anaokullarının kurulması,

- Çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımı ücretlerinin yüksekliği ve bakım ekonomisine çözüm bulması,

- 16 Ağustos 2013 tarihli Resmî Gazete de yayınlanan “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” in 13. Maddesinde yer alan işverenin 150 Kadın işçinin çalıştırması halinde kreş açma zorunluluğu bulunduğuna dair düzenlemenin “150 işçi” olarak değiştirilmesi, 

- Türk Borçlar Kanunu  kapsamında çalisan kadınların İş Kanunu kapsamındaki haklardan faydalanamadiklarini kadın çalışanlar arasında söz konusu hakların kullanımı konusunda adil düzenleme yapılması,

- Kısmi süreli çalışma modellerinin mevcut işçilik hakları korunarak, dezavantajlı grupların (kadın, genç, engelli ve yaşlı) istihdama girişlerinin sağlanabilmesi, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılması amacıyla kullanılması ,

- Bireylerin asgari yaşam standartlarını sağlayacak hak temelli bir “Düzenli Asgari Gelir Desteği” sisteminin kurulması, 

- Sosyal güvenlik bağlantısı kurulmuş “Güvenceli Esnek Çalışma” modellerinin, geliştirilmesi,

- Kadınların kariyer gelişimlerinin desteklenmesi için düzenlemeler yapılması,

- İş, aile ve yaşam dengesi şiddet nedeniyle bozulmuş ya da bozulma ihtimali olan çalışanların haklarını korumak/iyileştirmek için ILO C190 no’lu sözleşmenin onaylanması,

- İş, aile ve sosyal yaşamın uyumlaştırılması konusunda sosyal diyalog mekanizmalarının oluşturulması, kurulacak mekanizmanın taraflara sorumluluk yüklemesi gerektiği konularındaki görüş ve önerilerimiz toplantıya katılan komisyon üyeleri ve diğer katılımcılar ile paylaşıldı. 

Aynı toplantıda ILO'nun C190 no’lu sözleşmesinin Türkiye nezdinde onaylanması talebimizi de dile getiren Zengin, ilgili sözleşmenin Toplu İş Sözleşmelerine uyarlanması hakkında Konfederasyonumuz tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

HABERE AİT GÖRSELLER :

24 Şubat 2022 10:11, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu