Filistin Halkına Zulmedildikçe Dünya Barışından Söz etmek Mümkün Değildir

27 Şubat 2022 10:30, Basın


Filistin Halkına Zulmedildikçe Dünya Barışından Söz etmek Mümkün Değildir

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” ( İsrâ sûresi 1. Âyet)

HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi olarak, İslam âleminin; aziz milletimizin ve emekçilerin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyoruz. 

Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs, insanlığın en köklü mirasına şahitlik eden cihanşümul bir değerdir. Kudüs, tarih boyunca Müslümanların himayesinde, özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olmuştur.

Kudüs-ü Şerif Hz. Ömer'in emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası, Yavuz Sultan Selim'in mirası, Kanuni Sultan Süleyman’ın imarı, Abdülhamid Han'ın davasıdır. 

Kudüs ve Mescidi Aksa Peygamberimizin (sav) miraca yükseldiği kutlu bir mekândır.

Bugün miraç hadisesinin gerçekleştiği o kutlu belde Kudüs ve kutlu mescid yani Mescid-i Aksa ne yazık ki İsrail işgali altındadır. 

Kudüs şehirlerden bir şehir değildir. Kudüs 3 dinin kutsal mekânlarının bulunduğu bir şehirdir. Kudüs mukaddes şehirdir. Kudüs-ü Şerif bizim ilk kıblemizdir. 

Bu günlerde Türkiye ve İsrail arasında yaşanan diplomatik ilişkilerin kurulduğu normalleşme süreci başlamış bulunmaktadır.

Filistin halkı, İsrail’in yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kalmaktadır. İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin’deki işgal ve zulüm düzeni hâlâ yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

HAK-İŞ olarak, inancımız yeni dönemde İsrail'in Filistin halkına uygulamış olduğu, aşırı saldırgan tutum ve sivil halkı hedef alan orantısız saldırıları devam ederse, Türkiye her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanında yer almayı sürdürecektir.

Türkiye dün olduğu gibi bu gün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir” ifadeleri çerçevesinde Filistin halkının, ümmetin ve insanlığın beklentilerini dikkate alarak aynı hassasiyetle, aynı kararlılıkla hareket edecektir.

Bu normalleşme sürecinin, Filistin halkının yalnızca bir kesiminin değil tamamının çıkar, beklenti ve haklarını savunmaya ve ileri götürmeye muktedir adımlar olacağına inanmaktayız.

- Orta Doğu'da kalıcı barış için 1967 sınırları temelinde, Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması sağlanmalıdır.

- İsrail Devleti ile normalleşme görüşmeleri aşamasındaki ilişkilerimiz ve bu sürecin kolaylaştırılması için Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılar giderilmelidir.

- İsrail, Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmelidir. 

- Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmelerini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz.

- ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını asla kabul etmiyoruz. Bu durumun, Filistin davasının çözümünü daha da güçleştirdiğinin altını çizeriz.

- İsrail, Filistinlilere yönelik olarak sürekli saldırı, işgal ve katliamlarıyla savaş suçu işlemektedir. Zulmün hiçbir zaman payidar olmayacağı anlayışıyla, İsrail Devleti’ni;

Gazze’deki, karadan ve denizden devam eden ablukayı bir an evvel kaldırmaya,

İşgal ettikleri topraklardan geri çekilmeye,

Hukuksuz işgal nedeniyle topraklarını kaybeden, yurtlarından ayrılan Filistin halkının evlerine dönmesi için gerekli tedbirleri almaya, bu konudaki BM tarafından alınan 194. Sayılı karara uymak zorunda olduğunu ihtar ediyoruz.

Türkiye açısından,  Filistin davasının çözümüne yönelik yapıcı adımların atılması, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması önemlidir. Bu anlamda iki devletli çözümün hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Türkiye’nin bölgede güven ve istikrar ortamı oluşması yönündeki bu takdire şayan çabalarını destekliyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, mağdur ve mazlum Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizin altını çizeriz.   

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilk kıblemiz olan Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya, mağdur ve mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Filistin’in Birleşmiş Milletler kararına dayanan uluslararası statüsüne, Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere karşı durmayı sürdüreceğiz. 

Bu kutlu gecede bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Miraç Kandili’ni tebrik ediyoruz. Miracın, milletçe, âlem-i İslam olarak yükselmemize ve yücelmemize, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın pekişmesine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. 


             Miraç Kandilimiz mübarek olsun.


HABERE AİT GÖRSELLER :

27 Şubat 2022 10:30, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu