ORTAK PAYLAŞIM PLATFORMU KADIN KOMİTESİNİN İLK TOPLANTISINA KATILDIK

11 Mart 2022 16:17, Komite Etkinlikleri


ORTAK PAYLAŞIM PLATFORMU KADIN KOMİTESİNİN İLK TOPLANTISINA KATILDIK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in katılımı ile düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu (OPF) 11 Mart 2022 tarihinde video konferans sistemiyle Ortak Paylaşım Forumu (OPF) Kadın Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirilmiştir. 

 2022 yılında düzenlenen  ilk Komite toplantısına Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin, Kadın Komitesi Başkan Yardımcılarımız Aybüke Bengü Özmutaf ve Hatice Ayhan temsil etmiştir.

Toplantıya Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman katılım sağlamış, olup ESKAR ile olası iş birlikleri değerlendirmiştir.

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul’a yapılan Ortak Proje Başvurusundan, paydaşların yeni dönemde yürüttükleri ‘Kadın’ konulu iyi uygulama ve çalışmalar hakkında bilgiler sunmuştur.

Katılımcılar, çalışma hayatının en önemli aktörlerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu kapsamında, sosyal diyalog mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılması, iş yaşamında kadının her alanda güçlendirilmesi, karar alma mekanizmalarında ve liderlik pozisyonlarında kadınların desteklenmesi, işyerinde cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi, geleceğin işlerinde kadın katılımı konuları üzerinde durulmuştur. Gündem görüş, öneri ve dilekler ile son bulmuştur.
HABERE AİT GÖRSELLER :

11 Mart 2022 16:17, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu