YILDIZ, ÇİFT GEÇİŞTE SOSYAL DİYALOG İÇİN ZORLUKLAR VE FIRSATLAR KAPASİTE GELİŞTİRME KONFERANSI’NA KATILDI

16 Haziran 2022 13:01, Haberler


YILDIZ, ÇİFT GEÇİŞTE SOSYAL DİYALOG İÇİN ZORLUKLAR VE FIRSATLAR KAPASİTE GELİŞTİRME KONFERANSI’NA KATILDI

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, 16 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited ve ETUC tarafından ortak düzenlenen Çift Geçişte Sosyal Diyalog İçin Zorluklar ve Fırsatlar Kapasite Geliştirme Konferansı’na katıldı.

Programa Konfederasyonumuzu temsilen Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız ile birlikte  Uzmanımız Fadime Can, Endüstri İlişkiler Uzmanımız Elif Yıldırım ve Hukuk Müşavirimiz ve Gençlik Komitesi Başkanımız Av. Hamdi Abdullah Koçoğlu da katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)’nun davetlisi olarak katıldığı konferansta selamlama konuşma yaptı.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Osman Yıldız, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın bu tür toplantılara katılıma çok büyük önem verdiğini, yalnız programlarının yoğunluğundan dolayı toplantıya katılamadığını ifade ederek tüm katılımcılara selam gönderdiğini belirtti. Yıldız, “Bu toplantımız içerik ve şekil olarak son derece önemli. Bizler HAK-İŞ olarak buna çok önem veriyoruz” diye konuştu.

“Bizim İçin Yol Gösterici Oluyorlar”

Avrupa’daki sosyal tarafların, işçi-işveren, üst kuruluşlarıyla birlikte bir çok sosyal diyalog sürecini başarıyla yürüttüğünü ifade eden Yıldız, “Aslında bu bizim için de bir örnek teşkil ediyor. Bu toplantının içerik olarak da sosyal diyalog temelli ve konu bazlı olmasının ayrıca memnuniyet verici olduğunu belirtmek istiyorum. Bunların bizim için yol gösterici olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

“Sosyal Diyalog Süreçlerini Başarıyla Yürütüyoruz”

Yıldız, Türkiye’de birçok anlamda sosyal diyalog kurumlarının olduğuna ve sürecin çok yönlü olarak işletildiğine dikkat çekerek, "Sosyal diyaloğun bütün olarak işletilmesinde bazı sıkıntıların yaşandığına vurgu yaptı. Yıldız, “Sosyal diyaloğun bütün olarak işletilmesi konusunda hala sorunlarımız var. Üçlü diyalog sürecimiz var. Üçlü komite toplantımız var, bunların işletilmesi konusunda sorunlarımızı belirtmek istiyorum. Bunun yanında hükümetin bu konudaki isteksizliğine karşılık, biz sosyal taraflar olarak özellikle de sendikalar olarak birçok konuyu ele alıyoruz. Birçok zaman işçi sendikaları bir araya geliyoruz, birçok zaman işveren konfederasyonları ile bir araya geliyoruz. Mesela kamu çerçeve protokolü, asgari ücret, esnek çalışma vb. birçok konuda sendikalar kendi arasındaki işbirliğini, işletmeyi başarmışlardır” şeklinde konuştu.

“Kendimizi Çok Güçlü Hissediyoruz”

Sürecin yürütülmesinde HAK-İŞ Konfederasyonu’nun önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Yıldız, “HAK-İŞ olarak bizler, aktör olma durumumuzu değerlendirirsek, kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Kendimizi bu süreçlere hazırlıyoruz. Uzmanlık, siyasi irade, hedefler açısından ve bir yeteneğimizi, kapasitemizi güçlendirmek adına, elimizden gelen gayreti biz ortaya koyuyoruz. Bizim için sosyal diyalog sürecinde korku yok, tabu yok, biz tam tersine bu konuda kendimizi çok hazır hissettiğimizi belirtmek istiyoruz” dedi.

“Türk Emekçilerini Dijitalleşme İle Buluşturduk”

Dijitalleşme konusunda HAK-İŞ’in ve sendikalarımızın sürece hazır olduğuna vurgu yapan Yıldız, ”Aslında 2013 yılında tüm çalışma hayatı, emekçiler, dijitalleşme ile tanışmış oldular. Çünkü bizim üyelik sürecimiz sendikal üyelik süreci e-devlete taşınmış oldu. Bunu çok istedik ve bunu da başarı ile sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. Türk çalışma hayatı ve emekçiler dijitalleşme sürecine hazır hale geldiğinden ve bu konuda büyük bir gayret sarf ettiğini belirtmek istiyorum. Bu dijital dönüşüm sürecinde mobil uygulama çok önemli. Biz HAK-İŞ olarak mobil uygulamalara çok büyük önem veriyoruz” dedi.

“HAK Arama ve Kurtarma Timi Sahada Görev Yapıyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde kurulan HAK Arama ve Kurtarma Timi’nin afet bölgelerinde aktif olarak sahada yer aldığına vurgu yapan Yıldız, son zamanlarda meydana gelen sel felaketlerinde ekip olarak AFAD’ın kontrolünde saha çalışmalarına aktif olarak katıldığını ifade etti.

“Deneyimlerimizi Paylaşmış Olacağız”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporu inceleme imkanı bulduğunu belirten Yıldız, raporda yer alan sivil toplumun dijitalleşme yaklaşımı konularına dikkat çekti. Yıldız raporda belirtilen hususların önemine vurgu yaparak “Burada en önemli şey dijital teknolojinin faydasının anlaşılması. Biz bunun çalışanlarımızın anlaması konusunda da önemli gayretler sarf ettiğimizi belirtmek istiyorum. Dijital etkinlik konusunda da önemli faaliyetleri ortaya koyuyoruz. Bu toplantımıza HAK-İŞ Konfederasyonunun bir heyet olarak katılımı gerçekleşti. Uzman arkadaşlarımız çok büyük bir hazırlıkla buraya geldiler. Burada iki günlük toplantıda önemli deneyimleri bütün taraflarla paylaşmış olacağız” dedi.

Programa, Konfederasyonumuzun yanı sıra BusinessEurope, ETUC, ILO gibi uluslararası kuruluşlar ile Türkiye’deki sosyal ortakların temsilcileri yoğun bir katılım sağladı.

Programda Çalkantılı Zamanlarda Ortaya Çıkan AB ve Türkiye Sosyal Diyaloğu ile Sosyal Diyalog için Sektörel ve Şirket Düzeyinde Kapasite Geliştirme konulu iki ayrı panelde uzmanımız Elif Yıldırım, Çift Geçişte Değişen Çalışma Dinamikleri: Sosyal Ortaklar İçin Zorluklar ve Fırsatlar ve Sosyal Diyaloğun Rolü konulu panelde Uzmanımız Fadime Can, Gençlerin İstihdamı ve Beceri İhtiyaçları: Sosyal Ortaklar İçin Zorluklar ve Fırsatlar ve Sosyal Diyaloğun Rolü konulu panelde Hukuk Müşavirimiz ve Gençlik Komitesi Başkanımız Av. Hamdi Abdullah Koçoğlu bir sunum yaptı.

Uzmanımız Elif Yıldırım, Türkiye’deki güncel sosyal diyalog gelişmelerini, Konfederasyonumuzun sosyal diyaloga bakış açısını, rolünü, çalışmalarını ve görüşlerini, sosyal diyalog kapasitesinin geliştirilmesinde sektörel ve işyeri düzeyinde yapılması gereken çalışmaları ve sosyal tarafların önemine ilişkin görüşlerimizi katılımcılara aktardı.

Uzmanımız Fadime Can, çift geçiş sürecinde çalışma hayatında yaşanan gelişmeleri, ortaya çıkabilecek fırsatları ve zorlukları, Konfederasyonumuzun dijitalleşme, iklim değişikliği ve sosyal diyaloga ilişkin çalışmalarını ve görüşlerini katılımcılara aktardı.

Hukuk Müşavirimiz ve Gençlik Komitesi Başkanımız Av. Hamdi Abdullah Koçoğlu, gençlerin çift geçiş sürecindeki üstlendikleri rolleri, çifte geçiş sürecine ilişkin adaptasyonları için yapılması gerekenleri ve Konfederasyonumuzun gençlik çalışmalarını katılımcılara aktardı.

İki gün boyunca süren konferansta Konfederasyonumuz uzmanları hem sunum yaptılar hem de program kapsamında düzenlenen çalıştaylara aktif bir katılım sağladılar.


HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Haziran 2022 13:01, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu