REMOTE NET PROJESİNİN 3. ULUSÖTESİ TOPLANTISINA KATILDIK

16 Mart 2023 13:21, Uzmanlar


REMOTE NET PROJESİNİN 3. ULUSÖTESİ TOPLANTISINA KATILDIK

 

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ortakları arasında yer aldığı, ülkemizin yanı sıra Bulgaristan, İtalya ve İspanya’da yürütülen Uzaktan Çalışanlar İçin Avrupa Dijital Beceriler Merkezi (Remote Net) projesinin ulusötesi proje toplantılarının üçüncüsü, hibrit formatta, hem yüz yüze hem de uzaktan bağlantı şeklinde İspanya Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (FETICO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

Moderatörlüğünü FETICO Projeler Koordinatörü Emilia Sanchez’in ve İstanbul Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. İlhan Doğan’ın yaptığı toplantıya HAK-İŞ Konfederasyonumuzun yanı sıra projenin koordinatör kurumu İstanbul Üniversitesi’nden, proje ortakları Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BCCI), İtalya’dan eğitim kuruluşu Viteco S.R.L’den, Türkiye’den Ankara Kalkınma Ajansı’ndan ve ev sahibi FETICO temsilcileri katıldı.

 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i temsilen Projeler Koordinatörümüz Recep Atar ile Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcımız Merve Yılmaz’ın takip ettiği hibrit toplantıda Remote Net projesinin genel durumu, proje uygulandığı ülkelerde yaşanan gelişmeler, karşılaşılan riskler, özellikle de proje fikri çıktılarındaki çalışmalar değerlendirildi ve proje faaliyet ajandası gözden geçirildi.

 

Projeler Koordinatörümüz Recep Atar, fikri çıktılara ilişkin çalışmaların ayrıntılı şekilde değerlendirildiği oturumlarda söz alarak, HAK-İŞ olarak hazırladığımız iki modül hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Konfederasyonumuz, Uzaktan Çalışma İçin Gerekli Beceriler Online Kursu kapsamında “Online Toplantı Araçları” modülü ile Uzaktan Çalışmada İş Konforu İçin İnteraktif Rehber kapsamında ise “İş-Yaşam Dengesi” modülünü hazırladı. 

 

Proje Koordinatörü Dr. Doğan, konuşmasında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e 2 modül çalışmasını zamanında tamamlamasından dolayı teşekkür etti.

 

Projenin tarafları, modül hazırlık çalışmalarını 2023 yılı Ağustos ayı sonuna kadar tamamlayacak ve proje uygulama dönemi 2024 yılı Şubat ayında sona erecek. 

HABERE AİT GÖRSELLER :

16 Mart 2023 13:21, Uzmanlar


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu